en | fr
Alaska

Grensoverschrijdend

In een wirwar van snel veranderende regelgeving is Alaska uw kennispartner in de regio op het vlak van accountancy, audit en advies. Maar ook internationaal zakendoen begint vlakbij. Alaska is namelijk lid van PrimeGlobal, een wereldwijd samenwerkingsverband van onafhankelijke accountantskantoren en bedrijfsadviseurs.

Internationaal georiënteerde ondernemingen en kaderleden hebben via Alaska toegang tot de leden van PrimeGlobal. Met de ondersteuning van Alaska wordt de realisatie van grenzeloze ambities mogelijk.

Ieder onafhankelijk lid van PrimeGlobal is een opzichzelfstaande onderneming en een onafhankelijk rechtspersoon. PrimeGlobal is geen vennootschap en onafhankelijke leden handelen niet als tussenpersoon van PrimeGlobal of van andere onafhankelijke leden. PrimeGlobal kan en zal daarom geen professionele diensten aan cliënten verlenen.

Indien u een vraag hebt over een internationale aangelegenheid, gelieve ons dan te contacteren op +32 (0)56 222 602 of op info@alaska-group.eu

Verder

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm