en | fr
Alaska

Missie en visie

Missie

Alaska is een Belgisch economisch samenwerkingsverband van onafhankelijke accountants- en adviesorganisaties met als missie de leden te ondersteunen en te laten samenwerken zodat zij hun hoogwaardige kennis optimaal voor hun opdrachtgevers kunnen laten werken.

Visie

De bestaansreden van Alaska steunt op zeven pijlers.

 • Winstgevendheid. Zoals elke andere onderneming moeten de leden voldoende winsten kunnen genereren om hun voortbestaan en groei te waarborgen en het (economisch) welzijn van hun medewerkers te vergroten.
 • Kwaliteit. Het ondersteunen van de leden bij hun streven naar een voortdurende hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening in die domeinen waarbinnen zij operationeel zijn.
 • Ethiek. De leden ertoe aanzetten te voorzien in een professionele dienstverlening zonder daarbij de beroepsdeontologie en de maatschappelijke waarden en normen over het hoofd te zien. Alaska staat voor heldere communicatie, respect, eerlijkheid, openheid en integriteit.
 • Dienstenaanbod. Streven naar een zo ruim mogelijk dienstenaanbod van de leden op het gebied van accountancy, audit, belastingrecht en (het ruime) ondernemingsrecht.
 • Groei. Groei van het aantal leden zodat een landelijk dienstenaanbod kan worden verzekerd. De groei gebeurt op een beheerste en systematische manier.
 • Mens en omgeving. De leden aanmoedigen om een uitstekend werkklimaat te bieden waardoor iedereen met wederzijds respect, bijstand en volle inzet werkt. De medewerkers vormen immers het belangrijkste kapitaal van de leden.
 • Opdracht. Onze opdracht is de activiteiten van de leden te vergemakkelijken en verder te laten ontwikkelen, meer bepaald door:
 • de verbetering en groei van de resultaten van deze activiteiten na te streven;
 • een groepsstrategie uit te werken en een gemeenschappelijk inzicht te ontwikkelen;
 • de kennisdeling en samenwerking te bevorderen;
 • het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van marketing, branding en communicatie;
 • vastleggen en bewaken van beroepsmatige kwaliteits-, ethische en prestatienormen;
 • het ondersteunen op gebied van personeel en kantoor;
 • het onderhouden van contacten met derden en het participeren in overlegstructuren.

Verder

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm