en | fr
Alaska
foto calculator

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage onwettig?

Iedere in België gevestigde vennootschap betaalt een jaarlijkse vennootschapsbijdrage van 347,50 EUR of 868,00 EUR aan haar Sociaal Verzekeringsfonds. De wettigheid van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage staat momenteel onder vuur. Het Grondwettelijk Hof oordeelde…

direction-signs-1444760

Taxshift ook voor elke zelfstandige!

Volgens een  perscommuniqué van Minister Borsus zullen, in het kader van de taxshift, de bijdragepercentages de volgende 3 jaren verminderen: 2015 :      22.00% 2016 :      21.50% 2017 :      21.00% 2018 :      20.50% Voorbeelden Netto…

Geld

BTW-plicht voor bestuursvennootschappen (2/2)

De minister van financiën heeft echter beslist de btw-plicht voor bestuursvennootschappen uit te stellen tot 1 januari 2016

Geld

BTW-plicht voor bestuursvennootschappen (1/2)

Vanaf 1 januari 2015 worden alle rechtspersonen, die voorheen hadden geopteerd om hun bezoldigingen zonder btw aan te rekenen, verplicht om btw aan te rekenen op hun bezoldigingen.

Drempel

Drempel voor aangifte Intrastat verhoogd

Vanaf 2015 moet de Intrastat-aangifte enkel nog worden ingevuld door btw-plichtigen die jaarlijks minimaal  1,5 miljoen euro aan goederen verwerven uit andere EU-landen. Momenteel ligt de ‘aangiftedrempel voor inkomsten’ nog op 700.000 euro….

te huur

Mijn huurtermijn is verstreken en er werd geen huurvernieuwing aangevraagd. Wat nu?

Indien u een handelspand huurt, dan moet u tijdig een hernieuwing aanvragen tijdens een periode van 18 tot 15 maanden voor het einde van het huurtermijn.

Frequently-Asked-Questions

Overheidsinformatie voor de Vlaamse ondernemer bijeengebracht op één plaats

De Vlaamse Overheid heeft onder coördinatie van het Agentschap Ondernemen een website ontwikkeld die de ondernemingen moet toelaten sneller informatie en gegevens van verschillende instanties terug te vinden. Onder de naam VlaanderenOnderneemt.be verzamelt…

Identificeer

Uitverkoop – “administratieve vereenvoudiging”

Vanaf 31 mei 2014 dient u bij uitverkoop geen melding meer te doen aan de economische inspectie om uw geplande uitverkoop aan te kondigen.

Reuzenrad

Mijn leverancier of klant in WCO: is er een uitweg?

Via de procedure van gerechtelijke organisatie kan de onderneming, met tussenkomst van de rechtbank een akkoord uitwerken met haar schuldeisers.
In onderhavig artikel zullen we bekijken hoe u uw relatie tot uw leverancier en/of uw klant onder WCO dient aan te passen.

Telraam

Opleidingsinspanningen voor bedrijven: denk aan uw sociale balans !

In deze sociale balans dient men onder meer de opleidingsinspanningen te vermelden dewelke door de werkgever intern en of extern georganiseerd worden. Wat is de sanctie indien men dit niet doet ?

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm