en | fr
Alaska
interestsymbool

Referentie intrestvoet debet rekening courant – 2014

Wie kan beschikken over de gelden van zijn vennootschap of werkgever zonder daarvoor intresten te moeten betalen, wordt belast op een voordeel van alle aard of een voordeel fictieve debetrente. Voor het inkomstenjaar…

7

Rechtspersonenregister (RPR) vermelden op officiële documenten.

De gerechtelijke hervorming heeft ook gevolgen voor de vermelding van het Rechtspersonenregister (RPR) op uw officiële documenten (o.m. bestelbons, facturen, contracten). Het RPR geeft aan onder welk gerechtelijk arrondissement een rechtspersoon valt. Sinds…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm