en | fr
Alaska
fantasy

Gesplitste aankoop onroerend goed met voorafgaande schenking : het vervolg.

De lijst met praktijken die de fiscus beschouwt als misbruik is via een nieuwe circulaire dd. 10 april 2013 aangepast. Zo verdween de gesplitste aankoop (mn. ouders kopen vruchtgebruik, kinderen kopen blote eigendom, waarbij voorafgaand aan de akte geld werd geschonken aan de kinderen) van de lijst met misbruiken. Maar de vreugde is van korte duur.

SONY DSC

Is er een testament ?

Na het overlijden komt niet zelden de vraag: is er een testament? Hoe kunnen we te weten komen of de overledene een testament had en waar kunnen we die informatie vinden? Het type van testament zal hierbij in hoge mate de moeilijkheid van de zoektocht beïnvloeden.

SONY DSC

Een tweede verblijf in Frankrijk ?

Vele Belgen kijken uit naar een tweede verblijf bij onze zuiderburen: la douce France. Velen vergeten dat er naast de geneugten ook fiscale lasten zijn.

Bewoning

Optimaliseer uw voordeel alle aard bewoning

Indien een vennootschap een onroerend goed gratis terbeschikking stelt aan haar bedrijfsleider wordt het voordeel van alle aard forfaitair berekend op basis van het kadastraal inkomen (KI). Wat met de berekening indien de woning slechts voor een deel gebruikt wordt door de bedrijfsleider ?

verkeerslicht

Aanvaarden van een erfenis: doet u het of doet u het niet ?

Het aanvaarden van een met schulden beladen erfenis kan zware gevolgen hebben, wat zijn de remedies hiertegen ?

Optimalisatie van uw groepsverzekering bij uitkering

Op het ogenblik dat uw groepsverzekering (of individuele pensioentoezegging, zgn. IPT) afloopt, heeft u de keuze tussen de ontvangst van een éénmalig kapitaal of een lijfrente. Op heden is het zo er quasi…

Cashflow, veelgebruikt maar niet altijd begrepen (deel II)

Aansluitend op onze eerdere bijdrage mbt. de cashflow, volgen nu de verschillende benaderingen en definities van cashflow.

Cash flow – veelgebruikt maar niet altijd begrepen (deel I)

Net als elke particulier moet ook een onderneming tijdig haar leveranciers en andere schuldeisers betalen. Een correcte bewaking van de financiële rekeningen moet binnen een onderneming absolute prioriteit genieten. Het geld dat beschikbaar…

Nieuw aangekondigde maatregelen tegen BTW carrousels (deel II: praktisch)

In het eerder genoemde voorstel van de Commissie wordt nu onder bepaalde voorwaarden wel in een hoofdelijke aansprakelijkheid voorzien. De hoofdelijke aansprakelijkheid zal worden gesteld bij intracommunautaire (IC) leveringen, in de hiernavolgende gevallen:…

Nieuw aangekondigde maatregelen tegen BTW-carrousels (deel I)

De strijd tegen BTW-carrousels noopt de Europese Commissie tot de invoering van twee nieuwe maatregelen (Ontwerp van Richtlijn COM (2008), 805 (CNS)). De eerste maatregel betreft de uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm