en | fr
Alaska
Foto auto

Voordeel alle aard – bedrijfsauto stijgt opnieuw in 2016

Als u privé rijdt met een auto van de vennootschap wordt u belast op een voordeel alle aard (= VAA). Sinds 1 januari 2012 wordt dit voordeel forfaitair berekend op basis van de…

werken-bij-een-kmo

BTW vrijstelling kleine ondernemingen

Ondernemingen, zowel eenmanszaken als vennootschappen, waarvan het jaarlijkse omzetcijfer kleiner is dan 15.000 eur kunnen voor de BTW opteren voor vrijstellingsregeling “kleine ondernemingen”. Dat betekent dat ze dan op hun uitgaande facturen geen…

stop

Minister Van Overtveldt schort btw-regels van regering-Di Rupo op

Ondernemers moeten zich voorlopig niets aantrekken van de nieuwe regels rond de btw-aangifte op basis van voorschotfacturen die de vorige federale regering had uitgewerkt. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wil de regels…

Reservoir

De liquidatiereserve – een nieuw begrip in onze fiscaliteit

Vanaf het aanslagjaar 2015 kan in een kleine vennootschap een zgn. liquidatiereserve worden aangelegd (art. 184 quater, lid 2 WIB92)

Uitweg

Evaluatie BTW-regels dringt zich op.

Via een persbericht van 19 januari 2015 laat minister van Financiën Johan Van Overtveldt weten dat een evaluatie van enkele nieuwe BTW-regels aan de orde is.

Belastingen

Vermeerderingspercentage bij onvoldoende voorafbetalingen – aanslagjaar 2015

De fiscale administratie heeft haar bericht over de voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) gepubliceerd.

Hamerslag

Verliesaftrek bij wijziging in de controle van de vennootschap

Zoals geweten zijn overgedragen verliezen niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting zodra er zich een wijziging voordoet in de controle van de vennootschap die niet beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften. Is deze niet aftrekbaarheid van overgedragen verliezen beperkt tot het jaar van de controlewijziging zelf ?

drempel

Nieuwe btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen vanaf 1 april 2014: hoe gebeurt het ?

De omzetdrempel voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen is met ingang van 1 april 2014 verhoogd tot 15.000 euro. Hetgeen reeds in een vorig blogartikel aan bod kwam. Hoe gebeurt dit ?

Geld

Referentie interestvoet debet rekening courrant – 2013

Wanneer een bedrijfsleider geld leent van zijn vennootschap (via rekening-courant op de debetzijde) en hiervoor geen interest wordt betaald, zal de bedrijfsleider fictief belast worden via een voordeel van alle aard. De referentierentevoet voor deze niet hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd wordt elk jaar door de Staat vastgelegd.

Zomerregeling

Versoepeling indieningstermijn BTW aangiften tijdens de zomervakantie

De BTW administratie geeft een versoepeling  van de termijnen voor het indienen van de btw aangiften en intracommunautaire opgaven. Let wel dat inzake betalingen, de belastingsplichtige ertoe gehouden blijft om de verschuldigde BTW of het voorschot te betalen op de normale vervaldata.

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm