en | fr
Alaska
foto calculator

Soms is uitstel van belasting even leuk als afstel ervan

Het uitstellen van de betaling van belasting, kan soms even aangenaam zijn als het afstel ervan. Wanneer een vennootschap-huurder, een paar jaar huur in één keer vooruit betaalt, dan kan zij dat in…

Verjaardag

Alle schenkingen van aandelen vrijgesteld van successierechten na 7 jaar ?

Schenkingen van roerende goederen, zijn in de regel vrijgesteld van successierechten, wanneer ze meer dan 3 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Er zijn echter uitzonderingen …

wijzigingen

Is het vruchtgebruik op aandelen afschrijfbaar ?

Afschrijvingen op grond zijn niet mogelijk omdat de gebruiksduur van grond in principe niet beperkt is. Vruchtgebruik op grond daarentegen is wel afschrijfbaar omdat het vruchtgebruik een beperkte duur heeft. Geldt dit naar analogie ook voor vruchtgebruik op aandelen ?

onthaal

Kosten van onthaal of publiciteitskosten ?

Is er een onderscheid tussen kosten van onthaal en publiciteitskosten ?

Brandstof

Gemiddelde brandstofprijzen voor 2012

Wie zijn brandstofkosten bewijst, hoeft niet noodzakelijk facturen voor te leggen van elke tankbeurt. Traditiegetrouw deelt de fiscus zelf gemiddelde brandstofprijzen mee van het afgelopen jaar, in de aanloop naar de aangifteperiode, die…

Tweeloop

Niet inhouden van bedrijfsvoorheffing leidt tot ‘dubbele belasting’

Een werkgever of vennootschap is verplicht om bedrijfsvoorheffing in te houden op de bezoldiging die betaald wordt aan werknemers of bedrijfsleiders, en deze door te storten aan de Staat.

spaarvarken

Derdenrekeningen en boekhouding

Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars ontvangen en beheren gelden van of voor hun cliënten. Deontologisch zijn zij verplicht om deze “derdenrekeningen” op speciale bankrekeningen te storten.

Doel

Waarom het doel van uw vennootschap impact heeft op de aftrekbaarheid van kosten

Uitgaven zijn slechts aftrekbaar als beroepskosten wanneer ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 49 WIB’92. Quid verband met het maatschappelijk doel ?

Tovertruc

Eindejaarsverrichtingen: de voorzieningen voor risico’s en kosten

Met het einde van het boekjaar in zicht, stijgt traditioneel de vraag naar het openen van de fiscale trukendoos. Eén van de bekende trucs, is de boeking van een voorziening voor risico’s en kosten.

Ja-woord

Het “ja-woord” van wettelijk samenwonenden

Het statuut van wettelijk samenwonenden lijkt alsmaar meer op het statuut van gehuwden. Toch zijn er enkele markante verschillen.

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm