en | fr
Alaska

Belastingvermindering voor overwerk

Wanneer men het afgelopen jaar overwerk presteerde dat recht gaf op een overwerktoeslag, kan men binnen bepaalde grenzen genieten van een fiscaal voordeel.

Tot eind 2008 had men recht op een belastingvermindering voor de eerste 65 gepresteerde overuren op jaarbasis. De grens van 65 uren werd vanaf 1 januari 2009 al opgetrokken naar 100 overuren en met ingang van 1 januari 2010 is deze verhoogd tot 130 overuren.

De belastingvermindering wordt bij de werknemer onmiddellijk verrekend via de ingehouden bedrijfsvoorheffing. Het overwerk dient evenwel nog in aparte codes van de aangifte opgenomen te worden.

Het totaal aantal gepresteerde overuren die in 2010 recht gaven op een overwerktoeslag dient in code 1246-15 of 2246-82 van de aangifte ingevuld te worden.

De bruto bezoldiging die als berekeningsgrondslag voor de overwerktoeslag heeft gediend, wordt aangegeven in volgende codes:

code 1233-28 of 2233-95 indien de belastingvermindering 66,81% bedraagt (d.i. voor gepresteerde uren waarop een overwerktoeslag van 20% (bouwsector) van toepassing is).
code 1234-27 of 2234-94 indien de belastingvermindering 57,75% bedraagt (d.i. voor gepresteerde uren waarop een overwerktoeslag van 50% (wettelijk) of 100% (zon- en feestdag) van toepassing is).

De overwerktoeslag zelf komt niet in aanmerking voor een belastingvermindering.

De belastingvermindering is van toepassing op werknemers uit de privésector, uitgezonderd het kaderpersoneel en voor werknemers van sommige autonome overheidsbedrijven zoals Belgacom, De Post, NMBS en Infrabel.

Naast het belastingvoordeel voor de werknemer, geniet de werkgever van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. De grens voor de vrijstelling wordt hier eveneens vanaf 1 januari 2010 opgetrokken tot de eerste 130 gepresteerde overuren per jaar en per werknemer.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm