en | fr
Alaska

Blijf met uw pollen af van de spaarpotten van bedrijfsleiders en hun medewerkers!!

Belastingbetalend België, zeker als ze zelfstandige zijn, zijn gewend zich in hun koffie te verslikken bij het aanhoren van nog maar eens een regeringsmaatregel bedoeld om de schuldenput van de overheid te dempen.

Is het U overigens al opgevallen dat spookrijden zich vooral ‘s morgens voordoet? Dat zijn namelijk bedrijfsleiders die niet ontbijten thuis en zich dus ook niet kunnen verslikken maar die naar het nieuws luisteren op de radio in de auto. Puur van het verschieten bij het aanhoren naar de maatregel beginnen ze te spookrijden. Wetenschappelijk bewezen!

Het dempen van die schuldenput is een sysiphusarbeid. Voor zij die Sysiphus niet kennen, dat was een figuur uit de Griekse mythologie die omwille van zijn hoogmoed door de Goden werd gestraft. De straf bestond erin dat hij een rotsblok op een heuvel moest duwen, eenmaal boven rolde die rotsblok weer naar beneden. Hij moest dat doen tot het einde der tijden. Bemerkt U al de gelijkenissen?

De laatste stoot van de overheid is weliswaar nog geen maatregel en is maar een voorstel dat zich in de koker heeft genesteld van de pensioencommissie. U weet wel, die verzameling ultra slimme professoren die zich hebben gebogen over de toekomst van de pensioenen in België en die hun rapport onlangs hebben voorgesteld. Wat eerst in de media kwam was de conclusie dat we met zijn allen langer moesten werken. No passaran voor de PS die het plan als “irrecevable” onthaalde. Anders gezegd: niet eens het bestuderen waard. Langer werken? Zijn ze nu helemaal zot geworden. Velen onder ons werken nu al niet, hoe kunnen we dan langer werken?
De PS had echter het pensioenvoorstel beter wel bestudeerd want daar staat namelijk iets in dat links als zoetgevooisde muziek in de oren moet klinken (maar bedrijfsleiders oorsuizingen bezorgt, hen doet verslikken in hun koffie of doet spookrijden).

Houd U vast aan de takken van de bomen, of iets minder lyrisch aan uw bureaustoel, bij het aanhoren van het volgende: de ultra slimme professoren bedachten het volgende, hoogst originele voorstel namelijk de belasting op het aanvullend sparen in de tweede pensioenpijler (de groepsverzekering) te verhogen. Dat daarmee een aantal lange termijn-afspraken tussen de burger en de overheid op de schop worden genomen zal hen worst wezen als het maar opbrengt. Een beetje zoals de maffia dus. Ethiek is niet belangrijk als de kassa maar rinkelt.

We lopen misschien op de feiten vooruit – laat er ons aub gezamenlijk voor bidden ook als u niet gelovig bent – maar als de pensioencommissie haar zin krijgt dan worden we voor de zoveelste keer geconfronteerd met woordbreuk om niet te zeggen pure diefstal. De liquidatiebonus – ook al woordbreuk en diefstal – verbleekt in omvang en financiële gevolgen bij deze maffioze plannen.

Sedert decennia wordt iedereen gestimuleerd om inzake zijn oude dag ook zelf wat verantwoordelijkheid te nemen om zo onze failliete staat wat te ontlasten.
Werkgevers en werknemers zetten bijgevolg al jaren een deel van het loon opzij om een pensioenkapitaal op te bouwen, in de wetenschap dat dit kapitaal bij de opname wordt belast tegen een tarief van 5, 10, 16, 18 of 20 procent, afhankelijk van de leeftijd. Geheel in de lijn van de alomtegenwoordige afgunstmaatschappij zegt de commissie: “Doordat geen rekening wordt gehouden met de omvang van de kapitalen, is er een onvoldoende herverdelend effect. Een progressieve invulling naargelang de leeftijd én de omvang van de kapitalen is dus aan te bevelen”.
Noord-Korea zou beter een handelsmissie organiseren naar België om te leren hoe het zijn burgers nog meer onder de knoet kan houden.
Werkelijk niks is veilig voor de beleidsmakers. We hadden nog enigszins onze hoop gesteld op deze ultra-slimme professoren maar ook zij zijn behekst door de idee van de herverdeling. In de pensioencommissie zitten een paar juristen. Als die zouden teruggrijpen naar hun cursussen zouden ze daar kunnen lezen dat de Romeinen als stelling hanteerden: “pacta sunt servanda”. Dat betekent dat contracten moeten worden gerespecteerd. Ook contracten met de burger. Zeker als die contracten met de burger betrekking hebben op de oude dag van die burger.

Het rapport gaat helemaal uit de bocht als het handelt over de ambtenarenpensioenen. Daarover wordt zonder schaamrood op de wangen van de ultra-slimme professoren gezegd dat er beter niet wordt geraakt aan de (te) hoge pensioenen omdat “de commissie geen afbreuk wil doen aan legitieme verwachtingen die in het verleden zijn gecreëerd. Bepaalde historische grondslagen mogen niet zomaar worden veronachtzaamd.”

U leest goed: “pacta sunt servanda” voor de ambtenaren maar niet voor de anderen.

Om oorsuizingen te krijgen, U te verslikken in uw koffie of te gaan spookrijden

Een bepaalde politieke strekking in dit land heeft de intentie om ons allemaal collectief armer te laten worden. Naar het voorbeeld van Frankrijk. Het “rattachisme” was een politieke strekking in België die eind vorige eeuw onder impuls van Paul-Henri Gendebien pleitte voor de aanhechting bij Frankrijk. Is dat de uiteindelijke bedoeling? Dan stel ik voor dat wij de Groot Dietse Gedachte weer boven halen en fusioneren met Nederland, weliswaar na dat we ze geklopt hebben in de finale in Brazilië.

Een pleidooi voor een witte mars van de belastingbetaler is hier op zijn plaats vooraleer die helemaal plat getaxeerd wordt.

In deze bijdrage wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm