en | fr
Alaska
Meest recente berichten
belastingsbrief

Aangifte personenbelasting 2017 weer wat complexer

Onlangs werd het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het wordt bijna een gewoonte, maar ook dit jaar zijn er weer een heleboel codes bijgekomen, nl. 75 extra…

belastingparadijs

Betaling aan belastingparadijzen: fiscus versoepelt standpunt

Vennootschappen die meer dan € 100.000 betalingen doen aan natuurlijke personen of rechtspersonen gevestigd in een belastingparadijs, moet daarvan jaarlijks een aangifte doen. Bij programmawet van 1 juli 2016 werd die aangifteplicht uitgebreid….

Pro deo

21% btw op pro deo diensten uitgesteld

Eind vorig jaar heeft de fiscus, in navolging van Europese rechtspraak, bekend gemaakt dat pro deo prestaties verricht door advocaten en gerechtsdeurwaarders niet langer van het nul-tarief kunnen blijven genieten en bijgevolg aan…

voorafbetaling

Boete voorafbetalingen verdubbeld

De belastingen die u voor uw eenmanszaak of voor uw vennootschap moet betalen, kunt u niet op voorhand kennen. Om hieraan tegemoet te komen kan gewerkt worden met het systeem van voorafbetalingen. Hoe…

vestigingswet

Beroepskennis afgeschaft voor aantal gereglementeerde beroepen

Wanneer u een onderneming opricht, moet u in kader van de vestigingswetgeving een bewijs kunnen voorleggen dat u over de nodige kennis over bedrijfsbeheer beschikt. Voor een aantal gereglementeerde beroepen moet u daarenboven…

inhoudingsplicht

Nieuwe tool om inhoudingsplicht te checken

Doet u als professioneel een beroep op een (onder)aannemer, dan dient u aandacht te vestigen op de inhoudingsplicht bij uw betalingen. Leeft u die inhoudingsplicht niet na, dan kan dat immers voor u…

innovatie aftrek

Nieuwe aftrek voor innovatieve inkomsten

Om innoverende bedrijven te stimuleren heeft de fiscus een nieuwe fiscale aftrek voorzien, de zgn. innovatieaftrek. Die innovaties kunnen beschermd worden door o.m. het aanvragen van octrooien, ook wel patenten genoemd, maar de…

aandelenverkoop

Btw op kosten van aandelenverkoop aftrekbaar?

De verkoop van aandelen in vrijgesteld van btw. De btw op de kosten die u daaromtrent maakt zijn in principe dan ook niet recupereerbaar. Uit een recent arrest van het hof van beroep…

vvprbis

Wachtperiode voor zgn. VVPRbis-dividend ingekort

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de roerende voorheffing op dividenden 30%, maar dat geldt niet voor die dividenden die onder de VVPR-bisregeling vallen. Om van die gunstregeling echter gebruik te kunnen maken dienen…

sociale bijdrage

Eindafrekening sociale bijdragen in uw brievenbus

Mocht dit nog niet gebeurd zijn, dan zal u binnenkort de eindafrekening van uw sociale bijdragen over 2015 ontvangen. De bijdragen die u in 2015 betaalde zijn immers voorlopig sociale bijdragen berekend op…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm