en | fr
Alaska

BTW-plicht voor bestuursvennootschappen (1/2)

Rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden zullen vanaf 1 januari 2015 verplicht btw-belastingplichtig moeten zijn. De Commissie heeft een advies uitgevaardigd waarbij het keuzestelsel – waarin men met of zonder btw bestuurders bezoldigingen aanrekent – definitief een einde neemt op 31 december 2014.

Vanaf 1 januari 2015 worden alle rechtspersonen, die voorheen hadden geopteerd om hun bezoldigingen zonder btw aan te rekenen, verplicht om btw aan te rekenen op hun bezoldigingen. Vergoedingen die werden ontvangen in 2014 zijn nog niet onderworpen aan btw.

Er dient ook opgemerkt te worden dat de btw voor toegekende tantièmes opeisbaar wordt vanaf de datum waarop de jaarlijkse algemene vergadering de beslissing goedkeurt voor de uitkering ervan. Dit houdt in dat tantièmes toegekend over het boekjaar 2014 – ongeacht de afsluitingsdatum- onderworpen zullen zijn aan btw.

Natuurlijke personen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden, worden nog steeds als niet-belastingplichtig aangemerkt.

Eddy Plessers

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm