en | fr
Alaska

Btw-plicht van vzw’s

In tegenstelling tot wat sommigen denken kan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) ook btw-plichtig zijn.

De btw-plicht wordt namelijk bepaald aan de hand van de activiteiten van de vzw. Indien uw vzw goederen levert of diensten verricht die in het btw-wetboek zijn omschreven (bv sponsoring), kan uw vzw btw-plichtig zijn. Btw-plicht heeft niks van doen met winst of verlies.

Vrijstelling van btw

Eerst en vooral kunt u nagaan of uw vzw onder één van de vrijstellingen van btw volgens art. 44 W.BTW kan vallen. Indien uw vzw onder deze btw-vrijstelling valt hoeft u geen bijkomende administratieve handelingen te vervullen.

Indien u niet op de vrijstellingen van art. 44 W.BTW kan beroepen, kan uw vzw nog steeds onder de vrijstelling van art. 56 W.BTW (kleine ondernemingen) terugvallen. Indien uw vzw niet meer dan 5.580 euro (excl. btw) btw-plichtige inkomsten ontvangt, kwalificeert zij als kleine btw-onderneming en is uw vzw vrijgesteld van btw.

Om aldus vrijgesteld te zijn bent u verplicht een btw-nummer aan te vragen met aanduiding van art. 56 W.BTW, hierdoor zal uw vzw een btw-nummer ontvangen maar dit btw nummer zal niet worden geactiveerd.

Als vrijgestelde vzw volgens art. 56 Wetboek btw bent u wel verplicht om elk jaar voor 31 maart een aangifte in te dienen waarop de btw-plichtige inkomsten van de vzw van vorig jaar vermeld worden. Aan de hand van deze aangifte kan de administratie nagaan of uw vzw nog steeds onder de voorwaarden van kleine onderneming valt namelijk minder dan 5.580 euro btw-plichtige inkomsten.

Btw-plichtig: geheel of gedeeltelijk

Indien u geen van beide vrijstelling kan genieten is uw vzw zonder meer btw-plichtig. Uw vzw zal een btw-nummer moeten aanvragen en periodieke btw-aangiften indienen.

Het kan ook mogelijk zijn dat uw vzw zowel vrijgestelde inkomsten als btw-plichtige inkomsten ontvangt. In voorkomende situatie is uw vzw een gemengde btw-plichtige vzw. Om de aftrekbeperking te bepalen voor gemengde btw-plichtigen zijn er twee methoden mogelijk. Namelijk de methode van het algemeen verhoudingsgetal en het werkelijk gebruik.

Algemeen verhoudingsgetal
Bij het algemeen verhoudingsgetal wordt een percentage btw-aftrek op iedere factuur toegepast. Dit percentage bekomt u door de btw plichtige omzet te delen door de totale omzet (excl. subsidies) en te vermenigvuldigen met 100.

Werkelijk gebruik
Bij de methode van het werkelijk gebruik moet iedere aankoopfactuur afzonderlijk worden bekeken. Indien er tegenover de aankoopfactuur geen of vrijgestelde inkomsten staan mag er geen btw worden afgetrokken. Indien er btw-plichtige inkomsten tegenover de aankoopfactuur staan mag u de volledige btw in aftrek nemen. Bij de aankoopfacturen voor algemene kosten zoals administratiekosten is er een percentage btw aftrekbaar. Dit percentage wordt bepaald via het bijzonder algemeen verhoudingsgetal die op dezelfde manier word bepaald als het algemeen verhoudingsgetal. De methode van het werkelijk gebruik is niet de standaard methode en moet dan ook expliciet worden aangevraagd bij uw bevoegd btw-kantoor.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm