en | fr
Alaska
Accountancy & Audit
Landen

Nieuwe landenlijst voor buitenlandse dienstreizen

Werknemers die in het kader van hun beroepsactiviteit een buitenlandse dienstreis maken, kunnen daarvoor aanspraak maken op een forfaitaire dagvergoeding. De forfaitaire bedragen en toepasselijke landen waarvoor ze gelden, worden ieder jaar bekendgemaakt….

foto calculator

Soms is uitstel van belasting even leuk als afstel ervan

Het uitstellen van de betaling van belasting, kan soms even aangenaam zijn als het afstel ervan. Wanneer een vennootschap-huurder, een paar jaar huur in één keer vooruit betaalt, dan kan zij dat in…

Foto arts

Samenwerking Alaska – Artsenkrant van start: Eenpersoonszaak of vennootschap?

Moet ik een vennootschap oprichten of niet? Het is waarschijnlijk een van de meest prangende vragen die een soloarts zich stelt… en die niet in één artikel kan beantwoord worden. Een eerste aanzet….

werken-bij-een-kmo

BTW vrijstelling kleine ondernemingen

Ondernemingen, zowel eenmanszaken als vennootschappen, waarvan het jaarlijkse omzetcijfer kleiner is dan 15.000 eur kunnen voor de BTW opteren voor vrijstellingsregeling “kleine ondernemingen”. Dat betekent dat ze dan op hun uitgaande facturen geen…

Reuzenrad

Mijn leverancier of klant in WCO: is er een uitweg?

Via de procedure van gerechtelijke organisatie kan de onderneming, met tussenkomst van de rechtbank een akkoord uitwerken met haar schuldeisers.
In onderhavig artikel zullen we bekijken hoe u uw relatie tot uw leverancier en/of uw klant onder WCO dient aan te passen.

privaat

Privé-aankopen kopen en betalen via de vennootschap en vervolgens boeken op rekening-courant

Over rekening-couranten in een vennootschap is al veel inkt gevloeid.Echter, waar veelal geen rekening mee  gehouden wordt is, dat privé-zaken  die gefactureerd worden op naam van de vennootschap en toch geboekt worden op de rekening-courant van de zaakvoerder/bestuurder, m.a.w. door deze laatste betaald worden, juridisch eigendom blijven  van de vennootschap.

spaarvarken

Derdenrekeningen en boekhouding

Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars ontvangen en beheren gelden van of voor hun cliënten. Deontologisch zijn zij verplicht om deze “derdenrekeningen” op speciale bankrekeningen te storten.

Tovertruc

Eindejaarsverrichtingen: de voorzieningen voor risico’s en kosten

Met het einde van het boekjaar in zicht, stijgt traditioneel de vraag naar het openen van de fiscale trukendoos. Eén van de bekende trucs, is de boeking van een voorziening voor risico’s en kosten.

Boost

Waardering van de uitgestelde belastingen, een boost voor de notionele interestaftrek?

Het doordacht boeken van een meerwaarde bij gespreide belasting, kan U dus een dubbel voordeel opleveren, nl de spreiding van de belasting, en de gelijktijdige optimalisatie van de notionele intrestaftrek.

factuur

Toelichting Europese factureringsrichtlijn

Op 1 januari 2013 treedt de Europese Facturatierichtlijn 2010/45/EU in werking. In het licht daarvan heeft de Europese Comissie onlangs een toelichting gepubliceerd. Deze verklarende commentaar is niet bindend, maar dient beschouwd te…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm