en | fr
Alaska
Accountancy & Audit
Foto kostendelende vereniging

Btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen aangepast

Een groepering die georganiseerd is in een zgn. kostendelende vereniging kan genieten van een btw-vrijstelling indien de voorwaarden daartoe vervuld zijn. Sinds 1 juli 2016 werden die voorwaarden echter aangepast om die meer…

foto kilometerheffing

Uw kilometerheffing doorrekenen: met of zonder btw?

Sinds 1 april 2016 dient er in België een kilometerheffing betaald te worden voor voertuigen met een maximale toegelaten massa van minstens 3,5 ton die rijden op ringwegen, autosnelwegen en bepaalde belangrijke gewestwegen….

foto plastische ingreep

Btw-vrijstelling voor esthetische ingrepen afgeschaft

Artsen genieten een btw-vrijstelling voor alle verrichtingen die verband houden met de normale uitoefening van hun medisch beroep. Sinds 1 januari 2016 is deze btw-vrijstelling echter ingeperkt. Artsen dienen sindsdien nl. btw te…

BEELD KLEIN BEDRIJF

Meer voordelen met een zgn. microvennootschap

Sinds 1 januari 2016 bestaan er naast de zgn. kmo’s en grote vennootschappen ook de zgn. microvennootschappen. De criteria om daaraan te voldoen werden onlangs nog versoepeld. Op zich is dat geen slechte…

foto gewaarborgd inkomen

Premie gewaarborgd inkomen aftrekbaar?

Via een verzekering gewaarborgd inkomen kunt u rekenen op een vergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of ongeval. Aan de minister werd onlangs gevraagd of de belastbaarheid van…

Landen

Nieuwe landenlijst voor buitenlandse dienstreizen

Werknemers die in het kader van hun beroepsactiviteit een buitenlandse dienstreis maken, kunnen daarvoor aanspraak maken op een forfaitaire dagvergoeding. De forfaitaire bedragen en toepasselijke landen waarvoor ze gelden, worden ieder jaar bekendgemaakt….

foto calculator

Soms is uitstel van belasting even leuk als afstel ervan

Het uitstellen van de betaling van belasting, kan soms even aangenaam zijn als het afstel ervan. Wanneer een vennootschap-huurder, een paar jaar huur in één keer vooruit betaalt, dan kan zij dat in…

Foto arts

Samenwerking Alaska – Artsenkrant van start: Eenpersoonszaak of vennootschap?

Moet ik een vennootschap oprichten of niet? Het is waarschijnlijk een van de meest prangende vragen die een soloarts zich stelt… en die niet in één artikel kan beantwoord worden. Een eerste aanzet….

werken-bij-een-kmo

BTW vrijstelling kleine ondernemingen

Ondernemingen, zowel eenmanszaken als vennootschappen, waarvan het jaarlijkse omzetcijfer kleiner is dan 15.000 eur kunnen voor de BTW opteren voor vrijstellingsregeling “kleine ondernemingen”. Dat betekent dat ze dan op hun uitgaande facturen geen…

Reuzenrad

Mijn leverancier of klant in WCO: is er een uitweg?

Via de procedure van gerechtelijke organisatie kan de onderneming, met tussenkomst van de rechtbank een akkoord uitwerken met haar schuldeisers.
In onderhavig artikel zullen we bekijken hoe u uw relatie tot uw leverancier en/of uw klant onder WCO dient aan te passen.

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm