en | fr
Alaska
Accountancy & Audit
crowdfunding

Spelregels verduidelijkt voor lening via crowdfunding

Niet enkel een kapitaalinvestering gedaan aan een startende KMO, maar ook aan hen verstrekte leningen via een erkend crowdfunding platform kunnen van een fiscaal voordeel genieten. Onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen…

zonnepanelen-doe-het-zelf

Hoe lang afschrijven op zonnepanelen?

Investeringen moeten normaliter afgeschreven worden op hun normaal te verwachten economische levensduur. Wat is dan de normale afschrijvingsduur voor zonnepanelen? Mag daarbij rekening gehouden worden met de technologische vooruitgang die op dat vlak…

aandelen

Aandelenoptie toegekend aan zaakvoerder van managementvennootschap

Niet alleen werknemers, maar ook zaakvoerders of bestuurders van een vennootschap kunnen aandelenopties toegekend krijgen van het bedrijf of vennootschap waarvoor zij hun prestaties leveren. Onlangs heeft de fiscus in een circulaire verduidelijkt…

aandelenverkoop

Btw op kosten van aandelenverkoop aftrekbaar?

De verkoop van aandelen in vrijgesteld van btw. De btw op de kosten die u daaromtrent maakt zijn in principe dan ook niet recupereerbaar. Uit een recent arrest van het hof van beroep…

sociale bijdrage

Eindafrekening sociale bijdragen in uw brievenbus

Mocht dit nog niet gebeurd zijn, dan zal u binnenkort de eindafrekening van uw sociale bijdragen over 2015 ontvangen. De bijdragen die u in 2015 betaalde zijn immers voorlopig sociale bijdragen berekend op…

school

Uiteindelijke bestemming schoolgebouw telt voor verlaagd btw-tarief?

Sinds 1 januari 2016 geldt een verlaagd btw-tarief van 6% voor de oprichting van nieuwe schoolgebouwen, alsook voor de renovatie van bestaande schoolgebouwen. Aan de minister werd onlangs de vraag gesteld of dit…

webshop

Webshop als digitale investering?

Op nieuw aangekochte investeringen die u volledig beroepsmatig gebruikt kunt een investeringsaftrek toepassen die u bovenop uw afschrijving krijgt. Voor bepaalde investeringen krijgt u zelfs een verhoogde investeringsaftrek zoals voor digitale investeringen. Geldt…

rechtsbijstandsverzekering

Facturatie van advocaat in kader van rechtsbijstandsverzekering

Mogelijks heeft uw bvba een verzekering rechtsbijstand afgesloten waarin u als zaakvoerder recht heeft op juridische bijstand van een advocaat in geval u schade lijdt of zelf schade veroorzaakt. Onlangs heeft de btw-administratie…

te kraken noot

Binnenkort 30% roerende voorheffing op uw liquidatiereserve?

Door het aanleggen van een liquidatiereserve kunt op een fiscaalvriendelijke manier geld uit uw vennootschap halen. U betaalt op het moment dat u de reserve aanlegt dan wel 10% roerende voorheffing, maar bij…

BTW2

Minder gedoe met de btw

Een gewone btw-plichtige is ertoe gehouden om iedere maand of elk kwartaal een btw-aangifte in te dienen. Wilt u die formaliteit enigszins terugdringen, dan komt het erop aan om nog vóór het jaareinde…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm