en | fr
Alaska
Belastingen
BTW

Bestuurdersvennootschappen en BTW

In het verleden hadden bestuurdersvennootschappen de keuze om hun vergoedingen al dan niet met BTW te factureren. Cfr. de onlangs gepubliceerde Beslissing E.T. 127.850 d.d. 30.03.2016 zal deze keuze nu definitief worden opgeheven…

foto calculator

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage onwettig?

Iedere in België gevestigde vennootschap betaalt een jaarlijkse vennootschapsbijdrage van 347,50 EUR of 868,00 EUR aan haar Sociaal Verzekeringsfonds. De wettigheid van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage staat momenteel onder vuur. Het Grondwettelijk Hof oordeelde…

Foto auto

Voordeel alle aard – bedrijfsauto stijgt opnieuw in 2016

Als u privé rijdt met een auto van de vennootschap wordt u belast op een voordeel alle aard (= VAA). Sinds 1 januari 2012 wordt dit voordeel forfaitair berekend op basis van de…

paper-people-1316581

Sociale bijdragen 2015 – Check tijdig of aanpassing nodig is!

De sociale bijdragen worden vanaf 1 januari 2015 berekend op basis van het netto-belastbaar inkomen van 2015 zelf. Dit geldt zowel voor een startende zelfstandige als voor een gevestigde zelfstandige. In afwachting van…

foto calculator

Soms is uitstel van belasting even leuk als afstel ervan

Het uitstellen van de betaling van belasting, kan soms even aangenaam zijn als het afstel ervan. Wanneer een vennootschap-huurder, een paar jaar huur in één keer vooruit betaalt, dan kan zij dat in…

stop

Minister Van Overtveldt schort btw-regels van regering-Di Rupo op

Ondernemers moeten zich voorlopig niets aantrekken van de nieuwe regels rond de btw-aangifte op basis van voorschotfacturen die de vorige federale regering had uitgewerkt. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wil de regels…

interestsymbool

Referentie intrestvoet debet rekening courant – 2014

Wie kan beschikken over de gelden van zijn vennootschap of werkgever zonder daarvoor intresten te moeten betalen, wordt belast op een voordeel van alle aard of een voordeel fictieve debetrente. Voor het inkomstenjaar…

Reservoir

De liquidatiereserve – een nieuw begrip in onze fiscaliteit

Vanaf het aanslagjaar 2015 kan in een kleine vennootschap een zgn. liquidatiereserve worden aangelegd (art. 184 quater, lid 2 WIB92)

Uitweg

Evaluatie BTW-regels dringt zich op.

Via een persbericht van 19 januari 2015 laat minister van Financiën Johan Van Overtveldt weten dat een evaluatie van enkele nieuwe BTW-regels aan de orde is.

Geld

BTW-plicht voor bestuursvennootschappen (2/2)

De minister van financiën heeft echter beslist de btw-plicht voor bestuursvennootschappen uit te stellen tot 1 januari 2016

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm