en | fr
Alaska
Economie & Financiën
belastingparadijs

Betaling aan belastingparadijzen: fiscus versoepelt standpunt

Vennootschappen die meer dan € 100.000 betalingen doen aan natuurlijke personen of rechtspersonen gevestigd in een belastingparadijs, moet daarvan jaarlijks een aangifte doen. Bij programmawet van 1 juli 2016 werd die aangifteplicht uitgebreid….

vestigingswet

Beroepskennis afgeschaft voor aantal gereglementeerde beroepen

Wanneer u een onderneming opricht, moet u in kader van de vestigingswetgeving een bewijs kunnen voorleggen dat u over de nodige kennis over bedrijfsbeheer beschikt. Voor een aantal gereglementeerde beroepen moet u daarenboven…

innovatie aftrek

Nieuwe aftrek voor innovatieve inkomsten

Om innoverende bedrijven te stimuleren heeft de fiscus een nieuwe fiscale aftrek voorzien, de zgn. innovatieaftrek. Die innovaties kunnen beschermd worden door o.m. het aanvragen van octrooien, ook wel patenten genoemd, maar de…

vvprbis

Wachtperiode voor zgn. VVPRbis-dividend ingekort

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de roerende voorheffing op dividenden 30%, maar dat geldt niet voor die dividenden die onder de VVPR-bisregeling vallen. Om van die gunstregeling echter gebruik te kunnen maken dienen…

kostendelende vereniging

Meldingsplicht zelfstandige groepering uitgesteld

Wanneer een zelfstandige groepering of zgn. kostendelende vereniging diensten verricht voor haar leden, dan zij die in principe vrijgesteld van Btw. Sinds 1 juli 2016 heeft de btw-administratie, onder Europese druk, de btw-regeling…

images[1]

Stedenbouwkundige vergunning vervangen door omgevingsvergunning

Momenteel moet u een aanvraag stedenbouwkundige, verkavelings- of milieu aanvragen naargelang het geval. Vanaf 23 februari 2017 zullen die aanvragen geïntegreerd worden in één aanvraag, nl. die van een omgevingsvergunning. Ook de beoordeling…

n-groepsverzekering-ipt-of-eerst-vapz-22-436

Binnenkort een IPT voor elke zelfstandige

Het opbouwen van een extralegaal pensioen is voor elke zelfstandige belangrijk. Heeft u een vennootschap dan heeft u thans meer mogelijkheden dan wie met een eenmanszaak werkt. U kunt dan immers geen interne…

Deeleconomie2

Regeling omtrent zgn. deeleconomie binnenkort van kracht

Reeds midden vorig jaar werd er een regeling uitgewerkt om inkomsten uit de zgn. deeleconomie een aparte fiscale behandeling te laten ondergaan. De verdere uitvoeringsbesluiten daaromtrent werd onlangs gepubliceerd waardoor de fiscale regeling…

Digitaal

De fiscus gaat mee met zijn tijd…

Dat de fiscus meer het digitale pad kiest, is onlangs nog maar eens gebleken. Zo worden de mogelijkheden om een huurcontract te registreren uitgebreid, maar voortaan heeft u ook de mogelijkheid om informatie…

Orthopedagoog

Erkende orthopedagogen vrijgesteld van btw

Sinds 1 september 2016 zijn de wettelijke voorwaarden van kracht waaraan een orthopedagoog moet voldoen om erkend te kunnen worden. Deze erkenning heeft echter wel gevolgen op vlak van de btw, zo blijkt…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm