en | fr
Alaska
Legal
Vruchtgebruik waarderen

Vruchtgebruik nu anders waarderen?

Het is een zeer gekende praktijk dat een vennootschap samen met haar bedrijfsleider door middel van een gesplitste aankoop een pand aankoopt. De vennootschap verwerft dan het vruchtgebruik en de bedrijfsleider de blote…

foto vruchtgebruik

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik beter vermijden?

Op 4 april 2016 heeft de Vlaamse Belastingdienst, het zgn. Vlabel, bekend gemaakt paal en perkt te stellen aan schenkingen van effecten en geldbeleggingen die met voorbehoud van vruchtgebruik sinds 1 juni 2016…

7

Rechtspersonenregister (RPR) vermelden op officiële documenten.

De gerechtelijke hervorming heeft ook gevolgen voor de vermelding van het Rechtspersonenregister (RPR) op uw officiële documenten (o.m. bestelbons, facturen, contracten). Het RPR geeft aan onder welk gerechtelijk arrondissement een rechtspersoon valt. Sinds…

te huur

Mijn huurtermijn is verstreken en er werd geen huurvernieuwing aangevraagd. Wat nu?

Indien u een handelspand huurt, dan moet u tijdig een hernieuwing aanvragen tijdens een periode van 18 tot 15 maanden voor het einde van het huurtermijn.

Identificeer

Uitverkoop – “administratieve vereenvoudiging”

Vanaf 31 mei 2014 dient u bij uitverkoop geen melding meer te doen aan de economische inspectie om uw geplande uitverkoop aan te kondigen.

Verwerpen

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en verwerping van nalatenschap via notaris

Waar vroeger een verwerping van een nalatenschap of een aanvaarding van de nalatenschap enkel kon gedaan worden op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de nalatenschap is opengevallen kan dit nu ook via de notaris.

Opstal

Ons opstalrecht gemoderniseerd

Voortaan wordt in de wet uitdrukkelijk voorzien dat een opstalrecht ook kan gevestigd worden boven of onder andermans grond.

Foto

Het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden: neem een foto van uw personeel

Sedert 1 januari 2014 is de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden een feit. Op de oude lopende arbeidsovereenkomsten blijven veelal de vroegere spelregels van toepassing. Toch is het aangewezen om van deze contracten eens een foto te nemen op datum van 31 december 2013. Waarover gaat het ?

Telraam

Opleidingsinspanningen voor bedrijven: denk aan uw sociale balans !

In deze sociale balans dient men onder meer de opleidingsinspanningen te vermelden dewelke door de werkgever intern en of extern georganiseerd worden. Wat is de sanctie indien men dit niet doet ?

leonijns

Over putopties en de toetsing aan het leonijns beding

Overeenkomsten die aan één van de vennoten de gehele winst toekennen zijn nietig. Idem dito voor het beding waarbij de gelden of goederen, door één of meer van de vennoten in de vennootschap ingebracht, worden vrijgesteld van elke bijdrage in het verlies (art. 32 W.Venn). Kan een ‘putoptie’ de toetsing doorstaan van het Leonijns beding ?

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm