en | fr
Alaska
Not-for-profit & Publieke sector
evenement

Evenement georganiseerd door vzw vrij van btw?

Handelingen door een vzw verricht, zijn normaliter vrijgesteld van btw. Wanneer zij daarenboven handelingen gaan stellen met het oog op verkrijging van financiële steun zoals een mosselfeest die bedoeld zijn om wat geld…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Arbeidsovereenkomst of sociaal statuut 1bis (KVR) voor kunstenaars?

In een nieuw koninklijk besluit wordt omschreven dat bij kunstenaars voorrang gegeven moet worden aan de arbeidsovereenkomst. Indien er niet aan de voorwaarden voldaan wordt om een arbeidsovereenkomst af te sluiten, dan mag de kunstenaar werken onder het sociaal statuut 1bis.

Sponsor

Sponsoring van verenigingen: een fiscale benadering.

Veel verenigingen ontvangen sponsoring en advertentiegelden om de ‘clubkas’ te spijzen, er moet echter wel rekening gehouden worden met de fiscale impact van deze ontvangsten.

gratis

Ontvangen van vrijwilligersvergoeding als bestuurder van een vzw, mogelijk of niet?

Er is heel wat onduidelijkheid of een onbezoldigd bestuurder al dan niet een vrijwilligers vergoeding kan of mag ontvangen voor zijn mandaat als bestuurder.

checklist

Essentiële administratieve en fiscale verplichtingen voor verenigingen

Bij het begin van een nieuw jaar is het een goed moment om al de essentiële verplichtingen voor een vereniging op een rijtje te zetten.

tax

Taks ter vergoeding van de successierechten

De taks ter vergoeding van de successierechten of beter gekend als de patrimoniumtaks is verschuldigd door iedere vereniging zonder winstoogmerk (vzw), private stichting en internationale vereniging zonder winstoogmerk (ivzw).

Aankruisen

Btw-plicht van vzw’s

In tegenstelling van wat sommigen denken kan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) ook btw-plichtig zijn. De btw-plicht wordt namelijk bepaald aan de hand van de activiteiten van de vzw. Indien uw vzw goederen levert of diensten verricht die in het btw-wetboek zijn omschreven, kan uw vzw btw-plichtig zijn.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van bestuurders in een VZW

In het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat verbinden de bestuurders de VZW. Bestuurders zijn dus niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de VZW. Zijn ze hiermee volledig uit de wind gezet ?

Boekhouden

Boekhouding: geen bijzaak voor uw vzw!

Een vzw heeft boekhoudkundige verplichtingen. Het al dan niet overschrijden van criteria bepaalt de wijze waarop de boekhouding dient te worden gevoerd.

Conceptual golf sign

Sociaal toerisme: geen activiteit van winstgevende aard

Opdat een VZW aan de vennootschapsbelasting zou kunnen onderworpen worden is vereist dat ze zich bezig houdt met verrichtingen van winstgevende aard. En zelfs al houdt de VZW zich bezig met winstgevende activiteiten, dan nog is deze niet automatisch onderworpen aan de vennootschapsbelastingen. De rechtspersoon blijft onderworpen aan de rechtspersonenbelastingen als de winstgevende activiteiten bestaan uit zogenaamde “toegelaten verrichtingen”.

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm