en | fr
Alaska

Essentiële administratieve en fiscale verplichtingen voor verenigingen

Bij het begin van een nieuw jaar is het een goed moment om de essentiële verplichtingen voor een vereniging op een rijtje te zetten.

1. Btw-aangifte
Indien uw vereniging onderworpen is aan BTW moeten er periodieke btw aangiftes worden ingediend (en voorschotten worden betaald).

2. Patrimoniumtaks
Iedere vereniging is onderheven aan de patrimoniumtaks, de aangifte en betaling moet telkens voor 31 maart van het aanslagjaar gebeuren.

3. Klantenlisting
Ieder jaar, uiterlijk 31 maart, moet een klantenlisting worden ingediend over de inkomsten van het voorgaande jaar.
De btw-plichtige verenigingen zullen hierop alle btw-plichtige klanten vermelden die meer dan 250 euro excl. btw bij de vereniging hebben aangekocht.
Verenigingen die vrijgesteld zijn van btw volgens art. 56 W.BTW moeten ook een klantenlisting indienen maar met vermelding van de btw-plichtige omzet van het voorgaande jaar. Dit bedrag moet worden meegedeeld zodat er kan nagegaan worden dat de vereniging nog steeds voldoet aan de voorwaarde van kleine onderneming, namelijk een btw plichtige omzet van minder den 5.580 euro per jaar.
Verenigingen die zijn vrijgesteld van btw volgens art. 44 W.BTW moeten geen klantenlisting indienen.

4. Aangifte roerende voorheffing
Wat meestal over het hoofd wordt gezien bij het verhuur van roerende goederen is dat er ook een aangifte roerende voorheffing moet worden ingediend. Deze aangifte roerende voorheffing moet binnen de 15 dagen na betaalbaarstelling van de inkomsten worden ingediend en binnen dezelfde periode moet de roerende voorheffing worden betaald.

5. Aangifte in de rechtspersonenbelasting
Iedere vereniging krijgt rond juli de aangifte rechtspersonenbelasting in de bus. Deze wordt ingevuld per kalenderjaar door iedere vereniging.
Indien uw vzw reeds meer dan één jaar opgericht is en u hebt deze aangifte niet ontvangen moet de vereniging zelf een aangifte bij het bevoegd belastingkantoor opvragen.

6. Bijeenroepen algemene vergadering
Ieder jaar moet een algemene vergadering worden bijeengeroepen binnen de 6 maand na het afsluiten van het boekjaar. Op deze algemene vergadering zijn drie verplichte agendapunten die besproken moeten worden:
- Goedkeuring van de jaarrekening van het voorgaande jaar
- Goedkeuring van de begroting van het lopende jaar
- Kwijting verlenen aan bestuurders

7. Jaarrekening
Iedere vereniging is verplicht om een jaarrekening neer te leggen.
Kleine vzw’s met enkelvoudige boekhouding leggen de jaarrekening neer onder de vorm van bijlage B & C. Kleine vzw’s met dubbele boekhouding kunnen zowel de jaarrekening neerleggen volgens het verkort schema of volgens de bijlage B & C. Kleine vzw’s hebben in principe drie jaar de tijd om de jaarrekening neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Indien dit niet gebeurd is kan de vereniging gerechtelijk ontbonden worden.

Grote vzw’s leggen hun jaarrekening volgens het verkort schema neer, hele grote vzw’s moeten de jaarrekening opstellen volgens het volledig schema. Grote en hele grote vzw’s moeten de jaarrekening bij de Nationale Bank van België neerleggen binnen de 30 dagen na goedkeuring door de algemene vergadering.

8. Bijhouden van een vrijwilligers- en ledenregister
Het bijhouden van een ledenregister is een verplichting. Hierop moeten alle effectieve leden worden ingeschreven. Dit register moet ter inzage op de maatschappelijke zetel worden bijgehouden.
Een vrijwilligersregister is geen verplichting, dit register kan u aanleggen zodat, indien er sociale inspectie is, kan worden aangetoond dat deze personen als vrijwilliger voor de vereniging werken en zij dus niet in het zwart werken.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm