en | fr
Alaska

Factureringsplicht voor groothandels : hoe zit dat ?

Een klant stelde ons recent volgende vraag: als een kleinhandelaar ook iedere week aan een groothandel verkoopt, moet deze kleinhandelaar hierdoor ook aan al haar particuliere klanten facturen uitschrijven?

Als een kleinhandelaar slechts sporadisch en bijkomstig groothandels wil bevoorraden, is hij niet automatisch uitgesloten van de ontheffing van de factureringsplicht. Zoniet wordt hij beschouwd als een groothandelaar die in principe altijd een factuur moet uitreiken, zelfs als de klant een particulier is.

Tenzij de groothandel en de kleinhandel duidelijk van elkaar gescheiden zijn en vanuit technisch oogpunt beide in staat zijn door eigen middelen te functioneren (zie PV 232 van Mr. Vandenberghe d.d. 08.04.1997). Dit wordt geval per geval bekeken door de fiscale administratie, rekening houdend met alle omstandigheden eigen aan de zaak. Er zou bijvoorbeeld sprake zijn van twee bedrijfsafdelingen als er een specifiek ingerichte winkelruimte is voor de kleinhandel en de leveringen aan groothandels enkel vanuit het magazijn gebeuren.

Op 8 oktober 2014 heeft de administratie daarnaast beslist om de factureringsplicht bij groothandelaars in bouwmaterialen aan particulieren te schrappen (zie Beslissing E.T. 125.414). Voor dit soort handelaars is het namelijk vaak onmogelijk om hun onderneming op te splitsen in twee bedrijfsafdelingen en te factureren aan elke particulier die de goederen zelf komt ophalen.

De groothandelaars zijn voortaan niet meer verplicht om facturen op te stellen aan particulieren die de goederen zelf komen afhalen maar wel om een leveringsbon uit te reiken (met een aantal vereiste vermeldingen). Het maximumbedrag van de totale bestelling mag niet meer bedragen dan 500,00 euro inclusief btw (de bestelling mag niet opgesplitst worden over verschillende bonnen) en de levering moet onmiddellijk betaald worden via een betaalterminal.

Deze tolerantie is niet van toepassing wanneer de goederen bestemd zijn voor de oprichting van een gebouw. Of wanneer blijkt uit de leveringsbon blijkt dat deze goederen toch zouden bestemd zijn voor een economische activiteit (wegens de grote hoeveelheden, toegepaste prijzen,…) of de goederen van de soort zijn waarin de klant handel drijft of de goederen normaal gebruikt voor de uitoefening van zijn economische activiteit.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm