en | fr
Alaska

Groene energie en fiscale kapriolen

Groene energie, energiebesparing en fiscaliteit, het is en blijft een tumultueus verhaal en symptomatisch voor het totaal gebrek aan visie en gebrek aan fiscale stabiliteit. Vooral op dat laatste hebben Belgische overheden een patent.

Denken we maar aan de kapriolen van de regelgeving rond de zonnepanelen. Gestart met 450 € per groene stroomcertificaat, daarna 350 € en nu nog 93 €. De eerste installaties kregen de bedragen uitbetaald gedurende 20 jaar, de laatste gedurende 15 jaar, degene daar tussenin gedurende 10 jaar. Volgt U nog ?

Komt daarbij nog dat vanaf 2013 particulieren met zonnepanelen voortaan een jaarlijkse vergoeding van 53 EUR per geïnstalleerde kilowatt moeten betalen voor het gebruik van het net. Daardoor worden zonnepanelen jaarlijks 250 tot 500 EUR minder interessant. Er wordt dus alles gedaan om nieuwe installaties af te schrikken. Het systeem kost de Vlaamse overheid fortuinen allicht omdat het niet goed werd bestudeerd en er oneigenlijk gebruik werd gemaakt van het systeem. Hoewel men het de bedrijven in kwestie uiteraard niet kwalijk kan nemen – anders handelen zou “mismanagement” zijn – zijn er vragen te stellen bij situaties waarbij bedrijven talloze vierkante m² zonnepanelen leggen en daarvoor inkomsten genereren die eigenlijk gesubsidieerd zijn.

Een ander effect van die kapriolen : binnen de economie ontwikkelt zich onvermijdelijk een sector die zich richt op de markt van de zonnepanelen. De bedrijven binnen die sector doen investeringen en stellen mensen te werk maar worden geconfronteerd met een onbetrouwbare overheid. Hoewel de vraag kan gesteld worden of het überhaupt zo verstandig is een business uit te bouwen die zo afhankelijk is van subsidies kan men niet om de vaststelling heen dat er verwachtingen worden gecreëerd die niet kunnen ingelost worden. Met drama’s tot gevolg zijnde faillissementen van dergelijke bedrijven.

Meer fundamenteel kan en moet in dit verband de vraag gesteld worden of de overheid zich wel moet inlaten met de subsidiëring van groene energie. In dat verband wordt al te vaak vergeten dat subsidies een verdoken kost met zich brengen nl. de controle op de aangewende middelen. Daarvoor moeten dus ambtenaren gemobiliseerd worden die misschien nuttiger zaken kunnen doen.

Er zijn in de groene fiscaliteit nog tal van voorbeelden van een gebrek aan continuïteit in regelgeving met de logische verspilling van geld en energie als  gevolg. Waar men gedurende een paar jaar investeringen in energiebesparende maatregelen aanmoedigde werd daar vanaf  de inkomsten 2012 komaf mee gemaakt en werden de fiscale voordelen verbonden aan investeringen in zonnepanelen, zonneboilers, dubbele beglazing, thermostatische kranen, warmtepompen, het isoleren van een bestaande spouwmuur, de vervanging of het onderhoud van oude stookketels en energieaudits in één trek afgeschaft. Om de controles op de fiscale aftrekken te kunnen doen heeft de overheid wel zijn korps aan ambtenaren dat die controles moest doen op cursus gestuurd om hen die regels bij te brengen. Parels voor de zwijnen zo blijkt dus. De indirecte kosten voor de overheid en dus voor de belastingbetaler van dergelijke steekvlamfiscaliteit zijn nauwelijks in te schatten.

Is er dan niks dat blijvend is ? Gelukkig wel anders was het wel helemaal een drama. De goede oude investeringsaftrek – hoewel ook al dikwijls bijgespijkerd of nog beter : ooit afgeschaft en terug ingevoerd  – blijft overeind en is zeer interessant voor ondermeer energiebesparende investeringen. De lijst van investeringen die als energiebesparend worden aangemerkt is zeer uitgebreid.

Momenteel bedraagt de éénmalige aftrek op energiebesparende investeringen 14,5 % op het geïnvesteerde bedrag. Er kan ook gekozen worden voor een gespreide investeringsaftrek, in welk geval de aftrek 21,5 % bedraagt op de afschrijvingen, gespreid over de afschrijvingsduur.

Om te kunnen genieten van de investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen is voorts vereist dat :

- Een attest wordt aangevraagd aan de regering van het gewest waar de investering wordt gedaan binnen de 3 maand (!) na afsluiting van het boekjaar. In het attest wordt bevestigd dat de gedane investeringen energiebesparend zijn.

- Een standaardformulier wordt gevoegd bij de aangifte in de inkomstenbelasting waarin de investeringsaftrek wordt gevraagd.

Het is dus niet allemaal kommer en kwel !

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm