en | fr
Alaska

Heeft België een verlicht despoot nodig ?

In een land van melk en honing is fiscaliteit meerbepaald de fiscale druk een luxeprobleem. Laat ons nu tot nader order toegeven dat we dat nog altijd zijn – for the time being – en het daar nog eens over hebben. Vooral in het licht van de nieuwe regering en haar aangekondigde fiscale maatregelen.

Want dit land van melk en honing,  kampioen in ondermeer bier en chocolade, is ook een belastingkampioen.  Al jaren prijkt België op de ranglijst van landen waar het overheidsbeslag boven de 50 % (op vandaag 54 %) uitkomt. Scandinavië, toch een viertal landen waar al decennia lang met bewondering naar wordt gekeken kent ook zo’n percentage maar de consensus is toch dat daar de overheid veel beter functioneert. Minder overheid maar een goede en efficiënte overheid.

De vraag of wij een hyperefficiënte overheid willen in ruil voor een hoog overheidsbeslag – het Scandinavisch model dus – laat ik hier in het midden. Veeleer leg ik de focus op de vraag of we nu beter af zijn met de nieuwe regering.  Laat ons immers wel wezen : velen onder ons hebben deze regeringscoalitie  gewild ondermeer en eigenlijk vooral in de hoop dat nu eindelijk iets zou gedaan worden aan de belastingdruk.

De conclusie is eigenlijk dat het op het eerste zicht allemaal zeer weinig om het lijf heeft. Oude wijn in nieuwe zakken.

Het tarief van de vennootschapsbelasting blijft 34 %. Dat is bij de hoogste van Europa. Er is weliswaar de notionele intrestaftrek die een en ander compenseert maar de impact bij KMO’s is al bij al beperkt. Het zijn  – eens te meer -  de grote bedrijven die het meest profiteren van deze maatregel.  In België kennen we niet alleen de klasse-justitie maar ook de klasse-fiscaliteit. Thomas Picketty zou mij gelijk geven.

Waarom nu toch niet gewoon het nominale tarief laten zakken naar bijv 25 %. Dat is toch veel transparanter. Echter : hoe complexer hoe liever in dit land van melk en honing. In de communicatie met buitenlandse klanten en buitenlandse collega-accountants is een tarief van 34 % echter dodelijk. Waarom komt dat er niet van ? Allicht om de lobby van de zeer grote bedrijven die de notionele intrest wil behouden. Nochtans is iedereen het erover eens dat de maatregel  op de tewerkstelling geen effect heeft gehad. Er werd gewoon ferm gesleurd aan de jackpot.

Het tarief in de personenbelasting blijft eveneens onveranderd. Om ons 40 à 50 pct te belasten, daarvoor schaamt deze overheid zich nog altijd niet.  We worden wel gepaaid met een verhoging van de forfaitaire aftrek van beroepskosten die 250 € netto meer zou opleveren per jaar. Na de bekendmaking van deze maatregel was er in heel het land een collectieve opstoot van nationale vreugde die aan Noord – Koreaanse toestanden deed denken maar al gauw bekoelde de sfeer toen bekend geraakt e dat deze fenomenale maatregel zou gespreid worden over twee jaar.

Er is niet enkel de belastingdruk die veel te hoog is maar ook de patronale bijdragen zijn veel te hoog. In combinatie met de belasting komen we tot situaties waarbij van een budget van bijvoorbeeld 300 € bruto om een goede medewerker mee te belonen er nauwelijks 100 € overblijft. De overige 200 € wordt gedumpt in de put van de staatskas en gezien deze bodemloos is…

De fiscaliteit is ook hopeloos ingewikkeld. Enkel een kernfysicus begrijpt het nog. Frank Dewinne mag solliciteren. De verhoopte opbrengst van nog maar eens een maatregel gaat compleet verloren in de energie die moet gestopt worden in de controle van de maatregelen. Praat maar eens tegen ambtenaren. Die ziet het al helemaal niet meer zitten.

Is een tax shift de oplossing ? Een shift naar eco-fiscaliteit is het overwegen waard. We zijn immers ook kampioen in het aantal bedrijfswagens op onze wegen. Ook hier valt geen enkele durf te bespeuren. Velen zouden geen problemen hebben met een zwaardere taxatie van de bedrijfswagens maar dan wel in ruil voor een daling van de personenbelasting. Want die auto’s zijn vaak niet meer dan een fiscaalvriendelijk deel van de bezoldiging. De meeste worden gebruikt om naar het werk te rijden,  daar dan een hele dag stof te vergaren en terug te rijden naar huis.

Er valt ook iets te zeggen voor een tax shift naar het belasten van de consumptie door bijvoorbeeld selectieve BTW verhogingen door te voeren op  luxe goederen. Ook hier is niks van te merken.

Een shift naar het belasten van vermogen is al een ander paar mouwen. Want hier zal de reactie van velen zijn dat het vermogen dat werd opgebouwd het resultaat is van hard labeur dat reeds zwaar werd belast in het verleden. Op bijvoorbeeld ondernemingswinsten werd reeds vennootschapsbelasting betaald, werd reeds dividendbelasting of personenbelasting betaald. Op onroerende goederen werd reeds onroerende voorheffing betaald. Op erfenissen reeds successierechten etc etc

Is er een onderscheid te maken tussen vermogens waaraan de eigenaars geen of weinig verdienste aan hebben en vermogens die zelf zijn opgebouwd en waarop reeds veel belastingen zijn betaald ?  Allicht is dat onbegonnen werk.

Een tax shift naar vermogens leidt de aandacht af van het werkelijke probleem en dat is het overheidsbeslag. Bij een shift daalt dat niet maar verschuift het.

Mijn inziens ligt de oplossing in een drastische afslanking van de staat. Hierbij enkele ideeën:

- schaf de provincies af;

- fuseer de gemeenten;

- belast de vakbonden;

- herbekijk de maatschappelijke rol van mutualiteiten en vakbonden. Meer bepaald hun rol als tussenpersoon in het uitkeren van allerhande gelden;

- draai de Staatshervormingen terug. Op een grafische voorstelling van de wereldbol geraakt het woord “België” niet erop zonder dat sommige letters op Frans grondgebied of in de Noordzee terecht komen maar toch hebben we hier 6 parlementen en 6 regeringen.

We zitten dus in een vicieuze cirkel. Moeten we werkelijk een verlicht despoot krijgen om hier uit te raken?

 
1 comment on this postSubmit yours
  1. De koe juist bij de horens gevat!
    Geen enkele politieker durft de juiste maatregelen te nemen, bang dat hij er volgende keer niet meer bij zal zijn.
    Het zou wel eens kunnen keren dat juist hij er wel bij zal zijn!!

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm