en | fr
Alaska

Mijn huurtermijn is verstreken en er werd geen huurvernieuwing aangevraagd. Wat nu?

Handelspand

Indien u een handelspand huurt, dan moet u tijdig een hernieuwing aanvragen tijdens een periode van 18 tot 15 maanden voor het einde van het huurtermijn van 9 jaar. Indien u dit niet doet, kan de verhuurder u zonder pardon uit het pand zetten.

Bent u als huurder de huurhernieuwing vergeten aan te vragen, dan kunt u nog hopen dat de verhuurder niet reageert. Er ontstaat een contract van onbepaalde duur indien:

  • de verhuurder niet reageert,
  • u het pand blijft gebruiken na het aflopen van de huurtermijn,
  • en u huur blijft betalen.

De verhuurder kan dit contract opzeggen mits een opzegtermijn van 18 maanden.

Opgepast!

Men moet echter steeds voorzichtig blijven. Er bestaat reeds rechtspraak (Vredegerecht Sint-Jansmolenbeek, 12.02.2008)  waarbij men het huurcontract niet kwalificeert in een huurcontract van onbepaalde duur. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de verhuurder kan aantonen dat het enkel een geste was om de huurder het pand een aantal maanden langer te laten gebruiken, maar hem wel een laatste termijn heeft gesteld om het pand te verlaten. Het moet m.a.w. uit de daden van de verhuurder blijken dat hij de wil heeft de huur te beëindigen. Het ontvangen van huurgelden kan dus geïnterpreteerd worden als een loutere bezettingsvergoeding.

Woninghuur

Indien u als huurder een einde wilt stellen aan een woonhuurcontract van 9 jaar, dan dient u drie maanden voor het verstrijken van de 9-jarige periode opzeg te geven. De verhuurder die wilt dat een woonhuurcontract na 9 jaar eindigt, dient een opzeg te doen van 6 maanden voor het verstrijken van de 9-jarige periode. Indien huurder noch verhuurder het contract tijdig opzegt, wordt het huurcontract automatisch verlengd voor een nieuwe periode van drie jaar. De verhuurder kan dan slechts opzeggen aan het einde van deze 3-jarige periode mits een opzegtermijn van 6 maanden.

Andere verhuringen (kantoor, garage e.d.)

Indien het een contract van onbepaalde duur betreft, is de normale opzegtermijn één maand.

Een contract van bepaalde duur eindigt automatisch als de termijn opgenomen in het contract verstreken is. Een opzeg is strikt genomen niet vereist.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm