en | fr
Alaska

Mijn leverancier of klant in WCO: is er een uitweg?

Uw leverancier onder WCO
In eerste instantie heeft dit geen invloed op uw relatie naar uw leverancier. De leverancier zal in principe gewoon verder moeten blijven leveren. Het bekomen van een WCO aanvraag door uw leverancier is geen reden om de bestaande overeenkomst op te zeggen, dan wel te verbreken. Of u nog met voorschotbetalingen zal moeten werken, is afhankelijk van hetgeen contractueel is vastgelegd tussen u en uw leverancier. Kijk er dus zeker de algemene verkoopsvoorwaarden en/of contractvoorwaarden na.

Uw klant onder WCO
Indien u goederen geleverd hebt aan een klant en deze heeft na levering een beroep gedaan op de bescherming van de WCO, dan kan geen enkel middel van tenuitvoerlegging op de geleverde goederen doorgevoerd worden. Uitvoerend of bewarend beslag is niet mogelijk. Ook uitwinning van de geleverde goederen is niet mogelijk tijdens de beschermingsperiode. Zelfs indien in de factuurvoorwaarden een clausule van ”eigendomsvoorbehoud voor onbetaalde goederen” is opgenomen dan blijft deze clausule dode letter tijdens de beschermingsperiode.

Kan u dan als schuldeiser niets ondernemen?
De WCO tast immers het ontbindingsrecht van de schuldeiser niet aan. U kan als onbetaalde verkoper in geval van wanprestatie van de koper (niet tijdige betaling) kijken of u uw ontbindingsrecht kan uitoefenen(*). Ook wettelijke of conventionele schuldvergelijking tussen wederzijdse vaste en opeisbare vorderingen blijft mogelijk.

Het doel van een WCO is de continuïteit van ondernemingen in moeilijkheden te garanderen en hen de tijd te geven om een reorganisatieplan uit te werken. Daarom lopen bestaande contracten gewoon verder. U moet blijven leveren aan uw klant. Best bedingt u nieuwe betalingsvoorwaarden. Indien uw klant in het verleden betalingsuitstel kreeg, kunt u proberen af te spreken dat nieuwe leveringen gebeuren onder contante betalingen(*).

(*)Tip: Het beste is, dat u deze situaties reeds voorziet in uw contracten en algemene voorwaarden.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm