en | fr
Alaska

Nieuwe factureringsregels vanaf 2013

In de ministerraad is het wetsontwerp goedgekeurd m.b.t. de omzetting van de Europese Richtlijn 2010/45/EU. Deze richtlijn moet tegen 1 januari 2013 zijn omgezet in nationale wetgeving. Naar aanleiding van dit wetsontwerp zal de regelgeving inzake facturatie sterk worden gewijzigd.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen die van toepassing zullen zijn i.v.m. facturatie vanaf 1 januari 2013 :

- voor diensten wordt de btw opeisbaar op het tijdstip waarop de dienst wordt verricht (i.p.v. het tijdstip waarop de dienst is voltooid);
- de btw wordt enkel nog vervroegd opeisbaar over het ontvangen bedrag als de ontvangst de levering of de dienstverrichting voorafgaat (de uitreiking van een factuur voorafgaand aan de levering of de dienstverrichting maakt vanaf 2013 de btw dus niet meer vervroegd opeisbaar);
- de factuur (en het verplicht stuk wegens gelijkstelling met een levering of dienstverrichting) moet uiterlijk op de vijftiende dag van de maand na die waarin de btw opeisbaar is geworden, worden uitgereikt (i.p.v. de vijfde werkdag van de maand na die waarin de btw opeisbaar is geworden);
- indien vooraleer een vrijgestelde intracommunautaire goederenlevering heeft plaatsgevonden, een bedrag wordt ontvangen, hoeft hiervoor geen factuur meer te worden uitgereikt;
- bij self-billing verdwijnt de vereiste van een expliciete aanvaarding door de btw-plichtige die de goederenlevering of dienstverrichting heeft gedaan;
- bij diensten volgens de B2B-hoofdregel, blijft de lidstaat waar de leverancier of dienstverrichter is gevestigd, bevoegd inzake de factureringsregels.

Dit de belangrijkste wijzigingen op het vlak van de factuurvermeldingen vanaf 1 januari 2013 :

- de datum van de goederenlevering of dienstverrichting (of datum van de voorafgaandelijke ontvangst van de prijs of een deel van de prijs) dient voortaan steeds vermeld te worden;
- indien de btw door de afnemer moet worden voldaan via de verlegging van heffing, volstaat de vermelding ‘btw verlegd’ (i.p.v. de vermelding van het wetsartikel of koninklijk besluit);
- bij self-billing volstaat de vermelding ‘factuur uitgereikt door afnemer’;
- voor de levering van personenauto’s hoeft niet langer het jaartal en het carrosseriemodel te worden vermeld.

Inzake elektronische facturatie verdwijnt de verplichting om facturen die men elektronisch heeft ontvangen, ook elektronisch te bewaren. De voorwaarde van (expliciete) aanvaarding door de afnemer is (voorlopig) nog niet geschrapt zijn in het wetsontwerp.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm