en | fr
Alaska

Ons opstalrecht gemoderniseerd

De ‘Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal’ .. heeft een update ondergaan.

Voortaan wordt in de wet uitdrukkelijk voorzien dat het opstalrecht ook kan gevestigd worden boven of onder andermans grond : ‘Het recht van opstal is een zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen te hebben voor het geheel of een deel, op, boven of onder andermans grond’ (artikel 1 van de opstalwet zoals gewijzigd door de wet van 25/04/2014 houdende diverse bepalingen inzake justitie).

Hiermee komt de wetgever tegemoet aan de huidige praktijken waarbij opstalrechten gevestigd worden op daken voor het plaatsen en de exploitatie van zonnepanelen.

Ook het bouwen van ondergrondse garages krijgt met deze verruimde definitie een wettelijke basis.

Daarnaast wordt in artikel 1 van de opstalwet ook toegevoegd dat het opstalrecht kan gevestigd worden door elke titularis van een onroerend zakelijk recht (d.i. eigenaar, opstalhouder of erfpachter), binnen de grenzen van zijn recht.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm