en | fr
Alaska

Ontvangen van vrijwilligersvergoeding als bestuurder van een vzw, mogelijk of niet?

Er is heel wat onduidelijkheid of een onbezoldigd bestuurder al dan niet een vrijwilligers vergoeding kan of mag ontvangen voor zijn mandaat als bestuurder.

In het antwoord op de mondelinge parlementaire vraag nr. 16679 van 15 maart 2013 werd deze onduidelijkheid weggenomen door de minister van Financiën.

Een onbezoldigd bestuurder van een vzw kan een vrijwilligersvergoeding ontvangen maar dan enkel en alleen voor het meewerken aan activiteiten ed. van de vzw die los staan van het mandaat als bestuurder.

Om het mandaat van bestuurder zelf te vergoeden is het niet mogelijk om een belastingvrije vrijwilligersvergoeding te ontvangen aangezien een bestuurder hier niet als vrijwilliger wordt beschouwd. De betaalde vergoeding voor het mandaat als bestuurder worden namelijk aanzien als presentiegelden waarvoor er een fiche 281.30 door de vzw moet worden opgesteld. Tevens moet de vzw bedrijfsvoorheffing inhouden op de presentiegelden, er hoeven echter geen sociale bijdragen betaald te worden.

De bestuurder zal van de vzw een fiche 281.30 ontvangen voor de ontvangen presentiegelden. Deze fiche moet worden opgenomen in de personenbelasting van de bestuurder in deel 2 bij de baten. Hiervan kan de bestuurder zijn werkelijk bewezen beroepskosten in mindering brengen of gebruik maken van de forfaitaire beroepskosten.

Indien de vzw geen fiche 281.30 voor de betaalde presentiegelden opmaakt kunnen deze als geheim commissieloon getaxeerd worden in de vzw aan 309%.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm