en | fr
Alaska

Praktijkdomeinen

Persoonlijke Financiële Strategie

Door de steeds complexer wordende juridische, fiscale en sociale regelgeving wordt iedereen vroeg of laat geconfronteerd met vragen rond inkomen na de actieve loopbaan, vermogensstructuur, successierechten, verzekering in geval van ziekte, ongeval en overlijden, de wisselwerking tussen de beroeps- en privésfeer.

Als onafhankelijk expert staat Alaska u bij om een strategische koers op maat uit te stippelen. De overzichtelijke en geïntegreerde aanpak van Alaska resulteert in een modulair plan waarin de diverse aspecten van een persoonlijk financieel plan aan bod komen.

  • inventarisatie en overzicht van het huidige vermogen
  • berekening opgebouwde kapitaal in functie van pensionering en rentenieren
  • successie: nu en later
  • wisselwerking beroeps- en privésfeer
  • opvolging

Verder

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm