en | fr
Alaska

Privé-aankopen kopen en betalen via de vennootschap en vervolgens boeken op rekening-courant

Over rekening-couranten (ook wel lopende rekeningen) in een vennootschap is al veel inkt gevloeid. Echter, waar veelal geen rekening mee  gehouden wordt is, dat privé-zaken  die gefactureerd worden op naam van de vennootschap en toch geboekt worden op de rekening-courant van de zaakvoerder/bestuurder, m.a.w. door deze laatste betaald worden, juridisch eigendom blijven  van de vennootschap.

De boeking op de rekening-courant doet namelijk niets ter zake. Er  gebeurt geen juridische eigendomsoverdracht.

Ter illustratie volgend voorbeeld.

De zaakvoerder van vennootschap X wenst privé een nieuwe slaapkamer te kopen. De zaakvoerder en zijn echtgenote  beschikken  zelf niet over de nodige fondsen en besluiten  de slaapkamer te laten factureren (en te betalen) op naam van de  vennootschap. In de boekhouding wordt de factuur netjes op het debet van de rekening-courant  van de zaakvoerder geboekt, aangezien het om  een zuivere privé-uitgave gaat. Een jaar na de aankoop wilt het echtpaar scheiden en wenst de echtgenote dat bij de verdeling van het privépatrimonium de slaapkamer aan haar toebedeeld wordt. Echter doordat de vennootschap de juridische eigenaar is van de slaapkamer, en deze niet behoort tot het privé vermogen van het echtpaar, heeft de echtgenote geen recht op een deel van de slaapkamer.

In deze context kan de aankoop van privé goederen door de vennootschap zowel in positieve (voor de zaakvoerder)  zin als in negatieve (voor de echtgenote) zin werken. Denk dus tweemaal na vooraleer een dergelijke werkwijze te volgen.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm