en | fr
Alaska

Rechtspersonenregister (RPR) vermelden op officiële documenten.

De gerechtelijke hervorming heeft ook gevolgen voor de vermelding van het Rechtspersonenregister (RPR) op uw officiële documenten (o.m. bestelbons, facturen, contracten).

Het RPR geeft aan onder welk gerechtelijk arrondissement een rechtspersoon valt.

Sinds 1 april 2014 zijn de gerechtelijke arrondissementen hervormd, hetgeen ook zijn impact heeft op de rechtbanken van koophandel.

De rechtbanken van koophandel zijn grotendeels georganiseerd volgens de vijf hoven van beroep : Antwerpen ,Gent, Brussel, Luik en Bergen. Daarnaast zijn er nog drie afzonderlijke rechtbanken van koophandel: in Leuven, Nijvel, en Eupen. De voorheen bestaande zittingsplaatsen, zoals bv. Mechelen of Dendermonde blijven wel behouden maar worden afdelingen van de nieuwe grotere rechtbanken van koophandel.

In concreto dient het RPR dat  U vermeldt aangepast te worden. Zo moet de rechtbank van koophandel vermeld worden en vervolgens, indien aanwezig, de afdeling onder die rechtbank. Bijvoorbeeld RPR Hasselt  wordt vervangen door RPR Antwerpen, afdeling Hasselt of RPR Gent wordt RPR Gent, afdeling Gent.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm