en | fr
Alaska

Arbeidsovereenkomst of sociaal statuut 1bis (KVR) voor kunstenaars?

De ministerraad van 23 december 2013 heeft het ontwerp van het koninklijk besluit tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars goedgekeurd.

In dit koninklijk besluit wordt er duidelijk omschreven dat er voorrang gegeven moet worden aan de arbeidsovereenkomst. Indien er niet aan de voorwaarden voldaan wordt om een arbeidsovereenkomst af te sluiten, dan mag de kunstenaar werken onder het sociaal statuut 1bis.

Voorwaarden om een arbeidsovereenkomst af te sluiten:

Indien volgende voorwaarden voldaan worden moet er een arbeidsovereenkomst opgesteld worden tussen opdrachtgeven en kunstenaar:

-          er sprake is van een gezagsverhouding;

-          de kunstenaar persoonlijke arbeid verricht voor de opdrachtgever; en

-          de kunstenaar wordt betaald voor de uitvoering van de opdracht.

Bij het bestellen van een kunstwerk bij een kunstenaar kan nog geen arbeidsovereenkomst opgesteld worden omdat er op dat ogenblik nog geen gezag uitgeoefend wordt. Per geval zal moeten worden  nagegaan of er al dan niet aan de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst voldaan is.

Sociaal statuut 1bis:

Het sociaal statuut 1bis dat in 2002 door minister Laurette Onkelinx werd ingevoerd kan nog steeds gebruikt worden indien er niet voldaan wordt aan de voorwaarden om een arbeidsovereenkomst op te stellen.

Dit statuut is echter aangepast zodat enkel de kunstenaars met een kunstenaarsvisum in aanmerking kunnen komen. Indien men in het bezit is van een kunstenaarsvisum kan men werken onder de zogenaamde “kleine vergoedingsregeling” (KVR).

Kunstenaarsvisum:

De commissie Kunstenaars zal geval per geval gaan bekijken en oordelen of de uitgevoerde prestaties van kunstzinnige aard zijn. Indien de beoordeling positief is kan de kunstenaar een visum aanvragen waardoor hij van het kunstenaarsstatuut gebruik kan maken.

Het kunstenaarsvisum zal toegekend worden voor een periode van 5 jaar en kan verlengd worden.

De nieuwe regeling treed in werking vanaf 1 januari 2014, waarbij een overgangsperiode van 6 maanden is voorzien om het kunstenaarsvisum aan te vragen.

De aanvraag van het kunstenaarsvisum moet gericht worden aan de commissie Kunstenaars.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm