en | fr
Alaska

Soms is uitstel van belasting even leuk als afstel ervan

Het uitstellen van de betaling van belasting, kan soms even aangenaam zijn als het afstel ervan.
Wanneer een vennootschap-huurder, een paar jaar huur in één keer vooruit betaalt, dan kan zij dat in één keer in aftrek nemen.
De belasting hiervan bij de verhuurder daarentegen kan gespreid worden over de periode waarop de vooruitbetaling slaat, mits het schriftelijk akkoord van de verhuurder.
Op die manier kan de vennootschap-huurder een grote aftrek realiseren, die pas op termijn belast wordt bij de verhuurder, of zelfs niet, wanneer deze huur wordt gecompenseerd met intresten op leningen op onroerend goed.
Dit principe staat nu vast, na diverse rechtelijke uitspraken. En ook de fiscus lijkt zich hierbij neergelegd te hebben. Dit was niet altijd evident in het verleden.
In principe volgt het fiscaal recht immers het boekhoudrecht, tenzij er uitdrukkelijk van afgeweken wordt.

Volgens het boekhoudrecht moeten kosten geboekt worden in het jaar waarop ze slaan.
Wanneer dus huur wordt vooruitbetaald, dan moet de aftrek ervan gespreid worden over de huurperiode waarop de betaling slaat.
Het fiscaal recht daarentegen bepaalt dat alle uitgaven die gedaan of gedragen zijn in het jaar, als beroepskosten aftrekbaar zijn. De vooruitbetaalde huur kan dus in één keer in het jaar van betaling in aftrek genomen worden.
Vermits het fiscaal recht uitdrukkelijk afwijkt van het boekhoudrecht, dient enkel rekening gehouden te worden met het fiscaal recht.
Dit biedt mogelijkheden voor vennootschappen die op het einde van het boekjaar onverwacht hoge winsten gerealiseerd hebben.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm