en | fr
Alaska
"Boekhouding" tag
spaarvarken

Derdenrekeningen en boekhouding

Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars ontvangen en beheren gelden van of voor hun cliënten. Deontologisch zijn zij verplicht om deze “derdenrekeningen” op speciale bankrekeningen te storten.

Tovertruc

Eindejaarsverrichtingen: de voorzieningen voor risico’s en kosten

Met het einde van het boekjaar in zicht, stijgt traditioneel de vraag naar het openen van de fiscale trukendoos. Eén van de bekende trucs, is de boeking van een voorziening voor risico’s en kosten.

Boekhouden

Boekhouding: geen bijzaak voor uw vzw!

Een vzw heeft boekhoudkundige verplichtingen. Het al dan niet overschrijden van criteria bepaalt de wijze waarop de boekhouding dient te worden gevoerd.

Basics4

Stichting van Openbaar Nut: de basics

I. Kenmerken De stichting van openbaar nut is voorbehouden voor stichtingen die zijn “gericht op de verwezenlijking van een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard”. II. Oprichting a)…

Basics3

IVZW: de basics

Oorspronkelijk werd de IVZW beheerst door de Wet van 25 oktober 1919. Deze wet werd evenwel afgeschaft door de Wet van 2 mei 2002 en de bepalingen hiervan werden opgenomen in de Wet…

Basics2

VZW: de basics

De vereniging zonder winstoogmerk (VZW) wordt beheerst door de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen zoals gewijzigd door de Wet van 2…

basics

Private stichting: de basics

De private stichting is een bijzondere rechtsvorm die werd ingevoerd door de Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. Deze rechtsvorm werd…

Bestellingen in uitvoering – what’s in a name ?

Bestellingen in uitvoering, in het bijzonder het waarderen ervan is voor velen een heikel punt. Wat zijn nu precies bestellingen in uitvoering ? In de eerste plaats onderscheiden bestellingen in uitvoering zich van…

Hoe stil is de stille vennoot in een gewone commanditaire vennootschap ?

Een gewone commanditaire vennootschap bestaat minstens uit één werkende en één stille vennoot. De werkende vennoot kan de vennootschap verbinden en is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk. De stille vennoot daarentegen mag geen daden…

Kosteloze verkrijging van opstallen door vennootschap: volgens rechter in Leuven onbelast

Een vennootschap A was eigenaar van een stuk industriegrond en verleende hierop in januari 1990 een recht van opstal aan een vennootschap B voor een periode van 9 jaar. Er dient een jaarlijkse…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm