en | fr
Alaska
"BTW" tag
foto plastische ingreep

Btw-vrijstelling voor esthetische ingrepen afgeschaft

Artsen genieten een btw-vrijstelling voor alle verrichtingen die verband houden met de normale uitoefening van hun medisch beroep. Sinds 1 januari 2016 is deze btw-vrijstelling echter ingeperkt. Artsen dienen sindsdien nl. btw te…

afschijving

Hoe werkt de btw-aftrek voor gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen nu?

Op 13 november 2015 heeft de Btw-administratie een circulaire gepubliceerd dat de btw-aftrek voor goederen die u zowel beroeps- als privématig gebruikt, wijzigt. Deze gewijzigde aftrekregels zijn sinds 1 januari 2016 van kracht….

foto opendeurdag

De kosten van uw opendeurdag volledig aftrekbaar?

De btw op cateringkosten die u maakt op een promo-event zijn sinds enige tijd volledig aftrekbaar. Op fiscaal vlak blijft de fiscus daar echter moeilijk over doen en beschouwt de gemaakte kosten dan…

BTW

Bestuurdersvennootschappen en BTW

In het verleden hadden bestuurdersvennootschappen de keuze om hun vergoedingen al dan niet met BTW te factureren. Cfr. de onlangs gepubliceerde Beslissing E.T. 127.850 d.d. 30.03.2016 zal deze keuze nu definitief worden opgeheven…

trein

Nieuwe factureringsregels vanaf 2013

In de ministerraad is het wetsontwerp goedgekeurd m.b.t. de omzetting van de Europese Richtlijn 2010/45/EU. Deze richtlijn moet tegen 1 januari 2013 zijn omgezet in nationale wetgeving. Naar aanleiding van dit wetsontwerp zal de regelgeving inzake facturatie sterk worden gewijzigd.

ontsnapping

BTW-aftrek op personenwagens anders bekeken

Sinds 1 januari 2012 kan u op een personenwagen slechts BTW aftrekken in verhouding tot het beroepsgebruik. Volgens de BTW-administratie dient hierbij enkel rekening te worden gehouden met strikte beroepsverplaatsingen. Het woon-werk verkeer valt hier jammer genoeg buiten. We vermoeden dat bij een groot aantal belastingplichtigen het beroepsgebruik hierdoor onder de 50 % zal liggen. Gelukkig bestaat er een oplossing.

Poetsman

Voorlegging BTW-stukken: werknemer is geen bedrijfsleider

Werknemer zonder bijzondere bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen is niet gemachtigd om vennootschapsboeken voor te leggen bij een BTW-controle.

1012170

Inkomsten uit verhuring zijn niet altijd huurinkomsten

Inkomsten uit de verhuring van roerende goederen (auto, meubilair, cliënteel,…) zijn in de regel belastbaar als roerende inkomsten. Dit heeft tot gevolg dat ze genieten van een bijzonder kostenforfait, afzonderlijk belast worden aan een lager tarief dan gewoonlijk, en dat er geen sociale bijdragen op verschuldigd zijn. Uitzonderlijk echter kunnen ze als beroepsinkomsten aanzien worden, wat een flinke slok op de borrel scheelt.

factuur

Toelichting Europese factureringsrichtlijn

Op 1 januari 2013 treedt de Europese Facturatierichtlijn 2010/45/EU in werking. In het licht daarvan heeft de Europese Comissie onlangs een toelichting gepubliceerd. Deze verklarende commentaar is niet bindend, maar dient beschouwd te…

BTW maandaangevers: let op met het decembervoorschot !

Belastingplichtigen die gehouden zijn tot het indienen van BTW-maandaangiften, moeten een voorschot betalen op de verschuldigde BTW van de maand december. Voor de bepaling van het bedrag zijn er 2 mogelijkheden: (a) Het…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm