en | fr
Alaska
"BTW" tag
BTW

Bestuurdersvennootschappen en BTW

In het verleden hadden bestuurdersvennootschappen de keuze om hun vergoedingen al dan niet met BTW te factureren. Cfr. de onlangs gepubliceerde Beslissing E.T. 127.850 d.d. 30.03.2016 zal deze keuze nu definitief worden opgeheven…

trein

Nieuwe factureringsregels vanaf 2013

In de ministerraad is het wetsontwerp goedgekeurd m.b.t. de omzetting van de Europese Richtlijn 2010/45/EU. Deze richtlijn moet tegen 1 januari 2013 zijn omgezet in nationale wetgeving. Naar aanleiding van dit wetsontwerp zal de regelgeving inzake facturatie sterk worden gewijzigd.

ontsnapping

BTW-aftrek op personenwagens anders bekeken

Sinds 1 januari 2012 kan u op een personenwagen slechts BTW aftrekken in verhouding tot het beroepsgebruik. Volgens de BTW-administratie dient hierbij enkel rekening te worden gehouden met strikte beroepsverplaatsingen. Het woon-werk verkeer valt hier jammer genoeg buiten. We vermoeden dat bij een groot aantal belastingplichtigen het beroepsgebruik hierdoor onder de 50 % zal liggen. Gelukkig bestaat er een oplossing.

Poetsman

Voorlegging BTW-stukken: werknemer is geen bedrijfsleider

Werknemer zonder bijzondere bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen is niet gemachtigd om vennootschapsboeken voor te leggen bij een BTW-controle.

1012170

Inkomsten uit verhuring zijn niet altijd huurinkomsten

Inkomsten uit de verhuring van roerende goederen (auto, meubilair, cliënteel,…) zijn in de regel belastbaar als roerende inkomsten. Dit heeft tot gevolg dat ze genieten van een bijzonder kostenforfait, afzonderlijk belast worden aan een lager tarief dan gewoonlijk, en dat er geen sociale bijdragen op verschuldigd zijn. Uitzonderlijk echter kunnen ze als beroepsinkomsten aanzien worden, wat een flinke slok op de borrel scheelt.

factuur

Toelichting Europese factureringsrichtlijn

Op 1 januari 2013 treedt de Europese Facturatierichtlijn 2010/45/EU in werking. In het licht daarvan heeft de Europese Comissie onlangs een toelichting gepubliceerd. Deze verklarende commentaar is niet bindend, maar dient beschouwd te…

BTW maandaangevers: let op met het decembervoorschot !

Belastingplichtigen die gehouden zijn tot het indienen van BTW-maandaangiften, moeten een voorschot betalen op de verschuldigde BTW van de maand december. Voor de bepaling van het bedrag zijn er 2 mogelijkheden: (a) Het…

Actieve of passieve onroerende verhuur

In de praktijk is er altijd al veel discussie geweest over wanneer men nu kan spreken van een actieve of van een passieve verhuur. Bij een passieve verhuur gaat het over een onroerende…

De BTW-administratie houdt een BTW-tegoed achter. Kan dat zomaar ?

De BBI doet een BTW-controle bij een vennootschap. Naar aanleiding van deze controle wordt een proces-verbaal opgesteld waaruit blijkt dat de vennootschap voor bepaalde facturen van leveranciers mogelijks geen recht op aftrek zou…

Gemiddelde brandstofprijzen voor 2009

Wie zijn brandstofkosten bewijst, hoeft niet noodzakelijk facturen voor te leggen van elke tankbeurt. Traditiegetrouw deelt de fiscus zelf gemiddelde brandstofprijzen mee van het afgelopen jaar, in de aanloop naar de aangifteperiode, die kunnen…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm