en | fr
Alaska
"Cijfers" tag
Basics4

Stichting van Openbaar Nut: de basics

I. Kenmerken De stichting van openbaar nut is voorbehouden voor stichtingen die zijn “gericht op de verwezenlijking van een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard”. II. Oprichting a)…

Basics3

IVZW: de basics

Oorspronkelijk werd de IVZW beheerst door de Wet van 25 oktober 1919. Deze wet werd evenwel afgeschaft door de Wet van 2 mei 2002 en de bepalingen hiervan werden opgenomen in de Wet…

Basics2

VZW: de basics

De vereniging zonder winstoogmerk (VZW) wordt beheerst door de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen zoals gewijzigd door de Wet van 2…

basics

Private stichting: de basics

De private stichting is een bijzondere rechtsvorm die werd ingevoerd door de Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. Deze rechtsvorm werd…

Inkomsten uit octrooien: hoe worden ze belast ? (slot)

In de vorige twee delen werd een omstandige beschrijving gegeven van de wijze waarop inkomsten uit octrooi belast worden, met name in de personenbelasting en/of de vennootschapsbelasting. Veel zal nu afhangen van de…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm