en | fr
Alaska
"Erven" tag
Ja-woord

Het “ja-woord” van wettelijk samenwonenden

Het statuut van wettelijk samenwonenden lijkt alsmaar meer op het statuut van gehuwden. Toch zijn er enkele markante verschillen.

RIP

Sterfhuisclausule: opnieuw vangt de fiscus bot

Een koppel is reeds jaren gehuwd onder het wettelijk stelsel. De echtgenote wordt terminaal ziek, waarna het paar besluit om hun huwelijksstelsel uit te breiden met een sterfhuisclausule. Het paar past zijn huwelijkscontract…

stop-e1325519708997

Staking. Enkele aandachtspunten.

De geplande pensioenhervormingen van Di Rupo I wekken hevige reacties op bij werknemers en vakbonden. De roep om stakingen weerklinkt. Stakers leveren geen prestaties en hebben dus ook geen recht op loon. Als…

Vererving van de gezinswoning: mag het iets minder zijn ?

Sinds 1 januari 2007 is de vererving van de gezinswoning tussen echtgenoten vrij van successierechten. Uitstel is echter geen afstel. In die zin dat de gewone successierechten verschuldigd blijven bij het overlijden van…

De aftrekbaarheid van managementvergoedingen

Een moedermaatschappij neemt het bestuur waar van haar dochtervennootschap en krijgt hiervoor een vergoeding. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de twee gedelegeerd bestuurders van de moedermaatschappij, die tevens bestuurder zijn in de dochter….

Boete bij laattijdige aansluiting zelfstandigen

Tot op heden dienden beginnende zelfstandigen zich binnen de 90 dagen na de aanvang van hun zelfstandige activiteit aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, voor de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen. Vanaf…

Wettelijke devolutie bij een kinderloos paar met verwanten in de zijlijn

Hoe zit de wettelijke devolutie in elkaar bij een kinderloos paar dat geen ouders meer heeft maar wel nog verwanten in de zijlijn? Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. Weet dat als er…

Belgische DBI-regeling : uitspraak advocaat-generaal

De vraag naar de verenigbaarheid van de Belgische DBI-regeling met de Europese ‘Moeder-dochter Richtlijn’ is enige tijd geleden door een Belgische rechtbank voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie.

Aftrek enige eigen woning: standpunt Administratie

Zoals geweten, dient voor de aftrek enige eigen woning, de hypothecaire lening specifiek gesloten te zijn om de enige eigen woning te verwerven of te behouden (art. 104, 9° W.I.B. 1992). De lening…

Plaatsing zonnecelpanelen : dubbele belastingaftrek mogelijk

Aan de Rulingcommissie werd onlangs de vraag gesteld of iemand die een hypothecaire lening aangaat voor de installatie van zonnecelpanelen, hierbij recht kan hebben op de aftrek enige en eigen woning én de…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm