en | fr
Alaska
"Financieel" tag
Restaurant

Sterrenrestaurants gezien door de bril van een accountant

Alaska heeft de Westvlaamse sterrenrestaurants doorgelicht op basis van publiek bekende gegevens. Fonkelt succes altijd in de sterren ?

Basics5

Gemeentelijk Verzelfstandigd Agentschap: de basics

De gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen worden beheerst door Titel VII van het Gemeentedecreet. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de gemeentelijke intern verzelfstandigde agentschappen (IVA’s) die de lichtste vorm van verzelfstandiging zijn, en de…

Onderhoudsgeld voor studerende kinderen: nog een never ending story (2/2)

Opdat een kind geen deel meer zou uitmaken van het ouderlijk gezin is vereist dat het verlaten van de ouderlijke woonst een “bestendig” karakter heeft. Kinderen die tijdens hun hogere studies in een…

Zakelijke overwegingen bij fusies en splitsingen (1)

Reorganisatie van vennootschappen – fusies, splitsingen, inbreng van een algemeenheid van goederen – kunnen belastingvrij gebeuren. Daar waar dergelijke “mijlpalen” in het leven van een vennootschap vroeger leidden tot de ontbinding van de…

Cashflow, veelgebruikt maar niet altijd begrepen (deel II)

Aansluitend op onze eerdere bijdrage mbt. de cashflow, volgen nu de verschillende benaderingen en definities van cashflow.

Cash flow – veelgebruikt maar niet altijd begrepen (deel I)

Net als elke particulier moet ook een onderneming tijdig haar leveranciers en andere schuldeisers betalen. Een correcte bewaking van de financiële rekeningen moet binnen een onderneming absolute prioriteit genieten. Het geld dat beschikbaar…

Aanpassing PC-privé-plan en herinvoering “internet voor iedereen”

Sinds 1 januari 2003 is de financiële tussenkomst van de werkgever bij de aankoop door een werknemer van een PC met toebehoren onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belasting. Eén van de voorwaarden was…

Grensarbeidersregeling met Frankrijk: doorbraak ?

Op 12/12/2008 werd door de FOD Financiën een persmededeling verspreid waarin stond te lezen dat er op 13/12/2008 een nieuw avenant bij het Belgisch-Franse dubbelbelastingsverdrag was getekend aangaande de Belgisch – Franse grensarbeidersregeling en vervangt het avenant dat op 12/12/2007 werd getekend. Een avenant is een aanhangsel bij een contract in casu het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk.

Grensarbeidersregeling met Frankrijk (deel 2): 183-dagen en grensarbeid

Wat is de 183-dagenregeling en wat betekent de grensbeidersegeling vandaag?

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm