en | fr
Alaska
"Fraude" tag
Vodje papier

Het vermoeden van zwarte omzet

Kwatongen beweren dat de fiscus altijd vermoedt dat er omzet niet wordt aangegeven. De fiscus kan inderdaad zwarte omzet bewijzen op basis van vermoedens, maar dan wel in de correcte juridische zin van het woord. Meer bepaald moet uit een bekend en vaststaand feit dat niet voor betwisting vatbaar is, in rechtstreeks verband een onbekend gegeven afgeleid worden.

opinion

Misbruiken met de notionele intrestaftrek

Wat is het essentiële probleem van de notionele intrestaftrek? Stefaan Kindt geeft zijn visie.

Aansprakelijkheid van het bestuur van vennootschappen : meer en meer oppassen geblazen

Naar aanleiding van een vonnis van de rechtbank van de rechtbank van koophandel in Tongeren waarbij een zaakvoerder mocht opdraaien voor de RSZ-schulden van zijn failliet gegane bvba brengen wij nog even de…

Boete bij laattijdige aansluiting zelfstandigen

Tot op heden dienden beginnende zelfstandigen zich binnen de 90 dagen na de aanvang van hun zelfstandige activiteit aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, voor de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen. Vanaf…

Zakelijke overwegingen bij fusies en splitsingen (2)

Een even belangrijke vraag in deze is wat wordt begrepen onder belastingontwijking. Fiscaal voordeel zoeken is op zich onvoldoende om te gaan besluiten tot “sanctioneerbare” belastingontwijking. Er is enkel sprake van belastingontwijking van…

Zakelijke overwegingen bij fusies en splitsingen (1)

Reorganisatie van vennootschappen – fusies, splitsingen, inbreng van een algemeenheid van goederen – kunnen belastingvrij gebeuren. Daar waar dergelijke “mijlpalen” in het leven van een vennootschap vroeger leidden tot de ontbinding van de…

Fiche 281.50 ook verplicht voor buitenlandse commissies en erelonen

In een circulaire van 19 februari 2009 heeft de Administratie herhaald dat voor commissies en erelonen die aan niet-inwoners worden betaald, altijd fiches moeten opgemaakt worden. Dit is volgens de Administratie een onontbeerlijk…

Nieuw aangekondigde maatregelen tegen BTW carrousels (deel II: praktisch)

In het eerder genoemde voorstel van de Commissie wordt nu onder bepaalde voorwaarden wel in een hoofdelijke aansprakelijkheid voorzien. De hoofdelijke aansprakelijkheid zal worden gesteld bij intracommunautaire (IC) leveringen, in de hiernavolgende gevallen:…

Nieuw aangekondigde maatregelen tegen BTW-carrousels (deel I)

De strijd tegen BTW-carrousels noopt de Europese Commissie tot de invoering van twee nieuwe maatregelen (Ontwerp van Richtlijn COM (2008), 805 (CNS)). De eerste maatregel betreft de uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor…

Notionele interestaftrek : een rechtzetting na de hetze tegen de Nationale Bank

Dirk in fiscaal wonderland laat weer van zich horen. Dit keer veroorzaakt de wondere techniek van de notionele intrestaftrek wijd opengesperde ogen bij het s.pa – kamerlid. Niet gehinderd door enige juridische kennis…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm