en | fr
Alaska
"ICT" tag
Basics4

Stichting van Openbaar Nut: de basics

I. Kenmerken De stichting van openbaar nut is voorbehouden voor stichtingen die zijn “gericht op de verwezenlijking van een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard”. II. Oprichting a)…

basics

Private stichting: de basics

De private stichting is een bijzondere rechtsvorm die werd ingevoerd door de Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. Deze rechtsvorm werd…

stop-e1325519708997

Staking. Enkele aandachtspunten.

De geplande pensioenhervormingen van Di Rupo I wekken hevige reacties op bij werknemers en vakbonden. De roep om stakingen weerklinkt. Stakers leveren geen prestaties en hebben dus ook geen recht op loon. Als…

Is een gedelegeerd bestuurder bevoegd om een bezwaarschrift in te dienen ?

Om een antwoord te geven op deze vraag dient te worden gedefinieerd wat wordt begrepen onder dagelijks bestuur. Dit laatste is namelijk wat een gedelegeerd bestuurder pleegt te doen: dagelijks besturen. Het Hof…

Inkomsten uit octrooien: hoe worden ze belast ? (deel 2)

De belastbaarheid in de vennootschapsbelasting van inkomsten uit octrooien, het logisch vervolg op onze eerste bijdrage.

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm