en | fr
Alaska
"Onderneming" tag
ontsnapping

BTW-aftrek op personenwagens anders bekeken

Sinds 1 januari 2012 kan u op een personenwagen slechts BTW aftrekken in verhouding tot het beroepsgebruik. Volgens de BTW-administratie dient hierbij enkel rekening te worden gehouden met strikte beroepsverplaatsingen. Het woon-werk verkeer valt hier jammer genoeg buiten. We vermoeden dat bij een groot aantal belastingplichtigen het beroepsgebruik hierdoor onder de 50 % zal liggen. Gelukkig bestaat er een oplossing.

Differentiatie

Gedifferentieerde behandeling van schuldeisers in een reorganisatieplan

Dienen schuldeisers op voet van gelijkheid behandeld te worden in het kader van de wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO)?

Restaurant

Sterrenrestaurants gezien door de bril van een accountant

Alaska heeft de Westvlaamse sterrenrestaurants doorgelicht op basis van publiek bekende gegevens. Fonkelt succes altijd in de sterren ?

opinion

Misbruiken met de notionele intrestaftrek

Wat is het essentiële probleem van de notionele intrestaftrek? Stefaan Kindt geeft zijn visie.

stop-e1325519708997

Staking. Enkele aandachtspunten.

De geplande pensioenhervormingen van Di Rupo I wekken hevige reacties op bij werknemers en vakbonden. De roep om stakingen weerklinkt. Stakers leveren geen prestaties en hebben dus ook geen recht op loon. Als…

unemployed

Melding tijdelijke werkloosheid aan de RVA vanaf 1 oktober 2011 enkel nog elektronisch

Werknemers kunnen tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht, staking, collectieve sluiting, technische stoornis of panne, slecht weer of werkgebrek wegens economische oorzaken. Tijdens deze periode van tijdelijke werkloosheid wordt hun arbeidsovereenkomst tijdelijk, geheel…

Aanvang van afschrijvingen

Volgens de boekhoudwetgeving worden afschrijvingen geboekt om de aanschaffingskost van activa te spreiden over de vermoedelijke nuttigheids- of gebruiksduur. Voor de fiscus echter kunnen afschrijvingen pas aanvaard worden, wanneer wordt aangetoond dat de…

Bestellingen in uitvoering – what’s in a name ?

Bestellingen in uitvoering, in het bijzonder het waarderen ervan is voor velen een heikel punt. Wat zijn nu precies bestellingen in uitvoering ? In de eerste plaats onderscheiden bestellingen in uitvoering zich van…

Gemengd gebruikt onroerend goed: onmiddellijk beperking btw-aftrek

Er is eindelijk een einde gekomen aan lange discussie omtrent de problematiek van het gemengd gebruik van een onroerend goed door een BTW-plichtige. Volgens het befaamde Seeling-arrest van het Europees Hof van Justitie…

Data wijzigen in Kruispuntbank voor Ondernemingen

Vanaf deze maand kunnen actieve ondernemingen en ondernemers die ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) zelf online hun data raadplegen, een aantal gegevens inschrijven en wijzigen. Deze wijzigingen kunnen zij voortaan…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm