en | fr
Alaska
"Opleiding" tag
Blue collar

Wijzigingen op sociaal vlak in 2012

De regering Di Rupo I kondigde vanaf 1 januari 2012 nieuwe strengere voorwaarden aan op het vlak van dienstencheques, brugpensioen, wachtuitkering, uitkering bij tijdskrediet of loopbaanvermindering en de win-winuitkeringen.

Aanpassing PC-privé-plan en herinvoering “internet voor iedereen”

Sinds 1 januari 2003 is de financiële tussenkomst van de werkgever bij de aankoop door een werknemer van een PC met toebehoren onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belasting. Eén van de voorwaarden was…

Bezoldigde sportbeoefenaar: fiscaal in vorm (deel 1)

De wet van 4 mei 2007 (BS 15 mei 2007) regelt het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaar en wil zorgen voor gelijkheid tussen Belgische en buitenlandse sportbeoefenaars. Deze wet is van toepassing…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm