en | fr
Alaska
"Overeenkomsten" tag
Ja-woord

Het “ja-woord” van wettelijk samenwonenden

Het statuut van wettelijk samenwonenden lijkt alsmaar meer op het statuut van gehuwden. Toch zijn er enkele markante verschillen.

despido-1

Over de ad nutum herroepbaarheid van een bestuursmandaat in een NV

In een NV geldt het principe van de ‘ad nutum herroepbaarheid’ van het bestuursmandaat (art. 518 § 3 W.Venn.). Op basis hiervan kunnen bestuurders ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslaan. Dit principe wordt geacht van openbare orde te zijn wat betekent dat elke overeenkomst, elke clausule, die afbreuk doet aan dit principe absoluut nietig is.

1012170

Inkomsten uit verhuring zijn niet altijd huurinkomsten

Inkomsten uit de verhuring van roerende goederen (auto, meubilair, cliënteel,…) zijn in de regel belastbaar als roerende inkomsten. Dit heeft tot gevolg dat ze genieten van een bijzonder kostenforfait, afzonderlijk belast worden aan een lager tarief dan gewoonlijk, en dat er geen sociale bijdragen op verschuldigd zijn. Uitzonderlijk echter kunnen ze als beroepsinkomsten aanzien worden, wat een flinke slok op de borrel scheelt.

RIP

Sterfhuisclausule: opnieuw vangt de fiscus bot

Een koppel is reeds jaren gehuwd onder het wettelijk stelsel. De echtgenote wordt terminaal ziek, waarna het paar besluit om hun huwelijksstelsel uit te breiden met een sterfhuisclausule. Het paar past zijn huwelijkscontract…

Grensarbeidersregeling met Frankrijk: doorbraak ?

Op 12/12/2008 werd door de FOD Financiën een persmededeling verspreid waarin stond te lezen dat er op 13/12/2008 een nieuw avenant bij het Belgisch-Franse dubbelbelastingsverdrag was getekend aangaande de Belgisch – Franse grensarbeidersregeling en vervangt het avenant dat op 12/12/2007 werd getekend. Een avenant is een aanhangsel bij een contract in casu het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk.

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm