en | fr
Alaska
"Procedure" tag
Differentiatie

Gedifferentieerde behandeling van schuldeisers in een reorganisatieplan

Dienen schuldeisers op voet van gelijkheid behandeld te worden in het kader van de wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO)?

Basics4

Stichting van Openbaar Nut: de basics

I. Kenmerken De stichting van openbaar nut is voorbehouden voor stichtingen die zijn “gericht op de verwezenlijking van een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard”. II. Oprichting a)…

stop-e1325519708997

Staking. Enkele aandachtspunten.

De geplande pensioenhervormingen van Di Rupo I wekken hevige reacties op bij werknemers en vakbonden. De roep om stakingen weerklinkt. Stakers leveren geen prestaties en hebben dus ook geen recht op loon. Als…

De BTW-administratie houdt een BTW-tegoed achter. Kan dat zomaar ?

De BBI doet een BTW-controle bij een vennootschap. Naar aanleiding van deze controle wordt een proces-verbaal opgesteld waaruit blijkt dat de vennootschap voor bepaalde facturen van leveranciers mogelijks geen recht op aftrek zou…

Het “elektronisch” bezwaarschrift

Op 28 januari 2010 moest de rechtbank van Hasselt zich uitspreken over de geldigheid van een bezwaarschrift dat via email was ingediend. Meer en meer belastingplichtigen nemen hun toevlucht tot email om te…

Afboeken van een aandelenparticipatie na faillissement: logisch of niet ?

Minderwaarde en waardeverminderingen op aandelen worden als aftrekbare beroepskosten aanvaard op voorwaarde dat ze worden geleden n.a.v. de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van de vennootschap waarvan de aandelen worden aangehouden en…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm