en | fr
Alaska
"Sociaal" tag
Fruitmandjes

Fruit nu ook als fiscaal tussendoortje

Voortaan is er net zoals voor frisdrank, soep en koffie, een fiscaal gunstregime voor fruit ingesteld.

Conceptual golf sign

Sociaal toerisme: geen activiteit van winstgevende aard

Opdat een VZW aan de vennootschapsbelasting zou kunnen onderworpen worden is vereist dat ze zich bezig houdt met verrichtingen van winstgevende aard. En zelfs al houdt de VZW zich bezig met winstgevende activiteiten, dan nog is deze niet automatisch onderworpen aan de vennootschapsbelastingen. De rechtspersoon blijft onderworpen aan de rechtspersonenbelastingen als de winstgevende activiteiten bestaan uit zogenaamde “toegelaten verrichtingen”.

Blue collar

Wijzigingen op sociaal vlak in 2012

De regering Di Rupo I kondigde vanaf 1 januari 2012 nieuwe strengere voorwaarden aan op het vlak van dienstencheques, brugpensioen, wachtuitkering, uitkering bij tijdskrediet of loopbaanvermindering en de win-winuitkeringen.

Zelfstandigen en zorgverlof voor een kind met een ernstige aandoening (2/2)

In een eerdere bijdrage werd  melding gemaakt van de mogelijkheid van zelfstandigen om vanaf 1 januari 2010 een palliatief verlof te nemen voor een kind of partner. Vanaf 1 januari 2010 kan  een zelfstandige…

Zelfstandigen en palliatief verlof voor een kind of partner (1/2)

Sedert 1 januari 2010 zijn een aantal nieuwe sociale maatregelen van kracht voor zelfstandigen of meewerkende echtgenoten met maxistatuut, die palliatieve zorgen willen verlenen aan een kind of aan hun partner. Daarnaast is sedert…

Boete bij laattijdige aansluiting zelfstandigen

Tot op heden dienden beginnende zelfstandigen zich binnen de 90 dagen na de aanvang van hun zelfstandige activiteit aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, voor de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen. Vanaf…

Ecocheques ofte ecologisch belonen.

Het interprofessioneel akkoord 2009 – 2010 heeft de Nederlands taal een nieuw woord opgeleverd: de ecocheque. De Nationale Arbeidsraad legde de spelregels voor de ecocheques vast in CAO nr. 98. Naast maaltijdcheques, cultuurcheques…

Bezoldigde sportbeoefenaar: fiscaal in vorm (deel 2)

Een fiscale bijdrage over de bezoldigde sportbeoefenaar vraagt uiteraard dat toelichting wordt gegeven bij het belastingstelsel van toepassing op de sportbeoefenaar niet-inwoner. De wet van 4 mei 2007 (zie onze eerste bijdrage) heeft…

Huwelijkspremies: aftrekbaar sociaal voordeel

In een circulaire van 22 september 2008 heeft de Administratie bevestigd dat huwelijkspremies zowel op sociaal gebied als fiscaal gebied vrijgesteld zijn van belasting, en dit als sociaal voordeel. De vrijstelling geldt op…

Vennootschapsbijdrage 2008

De vennootschapsbijdrage die vennootschappen moeten betalen op basis van hun balanstotaal, blijft in 2008 onveranderd. Enkel het plafond van het balanstotaal wordt geïndexeerd. Voor het jaar 2008 is de basisbijdrage van 347,50 euro…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm