en | fr
Alaska
"Vennootschapsbelasting" tag
calculando-impuestos_large

T’is nog oal nie na de wuppe (maar het scheelt niet veel)

De prachtige song van het Zesde Metaal bevat een al even prachtige opsomming van zaken die moeten bewijzen dat de wereld nog niet “na de wuppe is”. Was ik Wannes Cappelle geweest had…

Conceptual golf sign

Sociaal toerisme: geen activiteit van winstgevende aard

Opdat een VZW aan de vennootschapsbelasting zou kunnen onderworpen worden is vereist dat ze zich bezig houdt met verrichtingen van winstgevende aard. En zelfs al houdt de VZW zich bezig met winstgevende activiteiten, dan nog is deze niet automatisch onderworpen aan de vennootschapsbelastingen. De rechtspersoon blijft onderworpen aan de rechtspersonenbelastingen als de winstgevende activiteiten bestaan uit zogenaamde “toegelaten verrichtingen”.

Overzicht van de belangrijke fiscale wijzigingen inzake autokosten in 2010

Op 1 januari 2010 wijzigt er heel wat op fiscaal vlak met betrekking tot bedrijfsauto’s. Tenminste, als de Kamer het ontwerp goedkeurt dat de regering opmaakte in het kader van de begroting 2010-2011….

Geen belastingverhoging bij onterecht inroepen verlaagd tarief vennootschapsbelasting

Volgens het artikel 444 van het WIB 92 wordt een belastingverhoging berekend op het niet aangegeven inkomstengedeelte. Volgens de fiscus is een verhoging bijgevolg mogelijk telkens wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan…

Fiche 281.50 ook verplicht voor buitenlandse commissies en erelonen

In een circulaire van 19 februari 2009 heeft de Administratie herhaald dat voor commissies en erelonen die aan niet-inwoners worden betaald, altijd fiches moeten opgemaakt worden. Dit is volgens de Administratie een onontbeerlijk…

Bezoldigde sportbeoefenaar: fiscaal in vorm (deel 2)

Een fiscale bijdrage over de bezoldigde sportbeoefenaar vraagt uiteraard dat toelichting wordt gegeven bij het belastingstelsel van toepassing op de sportbeoefenaar niet-inwoner. De wet van 4 mei 2007 (zie onze eerste bijdrage) heeft…

Inkomsten uit octrooien: hoe worden ze belast ? (slot)

In de vorige twee delen werd een omstandige beschrijving gegeven van de wijze waarop inkomsten uit octrooi belast worden, met name in de personenbelasting en/of de vennootschapsbelasting. Veel zal nu afhangen van de…

Inkomsten uit octrooien: hoe worden ze belast ? (deel 2)

De belastbaarheid in de vennootschapsbelasting van inkomsten uit octrooien, het logisch vervolg op onze eerste bijdrage.

CO2-solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens integraal fiscaal aftrekbaar

Sinds 1 januari 2005 zijn werkgevers die bedrijfswagens ter beschikking stellen, een CO2-solidariteitsbijdrage verschuldigd. De bijdrage wordt berekend in functie van het CO2-uitstootgehalte in gram per kilometer van het voertuig. De fiscale aftrekbaarheid…

Verkorting bewaartermijn boekhouding

Op heden zijn er verschillende lopende bewaartermijnen voor de boekhouding. Deze termijnen zijn echter verre van ideaal afgestemd op elkaar. Op boekhoudvlak geldt een termijn van 10 jaar, terwijl op BTW-vlak een termijn…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm