en | fr
Alaska
"VZW Huis" tag
Aankruisen

Btw-plicht van vzw’s

In tegenstelling van wat sommigen denken kan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) ook btw-plichtig zijn. De btw-plicht wordt namelijk bepaald aan de hand van de activiteiten van de vzw. Indien uw vzw goederen levert of diensten verricht die in het btw-wetboek zijn omschreven, kan uw vzw btw-plichtig zijn.

Basics3

IVZW: de basics

Oorspronkelijk werd de IVZW beheerst door de Wet van 25 oktober 1919. Deze wet werd evenwel afgeschaft door de Wet van 2 mei 2002 en de bepalingen hiervan werden opgenomen in de Wet…

Basics2

VZW: de basics

De vereniging zonder winstoogmerk (VZW) wordt beheerst door de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen zoals gewijzigd door de Wet van 2…

basics

Private stichting: de basics

De private stichting is een bijzondere rechtsvorm die werd ingevoerd door de Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. Deze rechtsvorm werd…

De congreskosten van een arts

De VZW Mdeon heeft een nieuwe erkenning gekregen van de fiscus en dit tot 31 maart 2011. Een bericht dat U allicht niet onmiddellijk iets zegt. Wat is Mdeon? Mdeon is een gemeenschappelijk…

VZW’s: bewaartermijn boekhouding van 10 jaar naar 7 jaar

VZW’s die een vereenvoudigde boekhouding mogen voeren (de zogenaamde ‘kleine’ VZW’s) dienen hun boekhoudkundige stukken (dagboek en verantwoordingsstukken) voortaan nog slechts 7 jaar te bewaren i.p.v. 10 jaar (KB 27/09/2009). Dit geldt ook…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm