en | fr
Alaska
"VZW" tag
Sponsor

Sponsoring van verenigingen: een fiscale benadering.

Veel verenigingen ontvangen sponsoring en advertentiegelden om de ‘clubkas’ te spijzen, er moet echter wel rekening gehouden worden met de fiscale impact van deze ontvangsten.

tax

Taks ter vergoeding van de successierechten

De taks ter vergoeding van de successierechten of beter gekend als de patrimoniumtaks is verschuldigd door iedere vereniging zonder winstoogmerk (vzw), private stichting en internationale vereniging zonder winstoogmerk (ivzw).

Aankruisen

Btw-plicht van vzw’s

In tegenstelling van wat sommigen denken kan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) ook btw-plichtig zijn. De btw-plicht wordt namelijk bepaald aan de hand van de activiteiten van de vzw. Indien uw vzw goederen levert of diensten verricht die in het btw-wetboek zijn omschreven, kan uw vzw btw-plichtig zijn.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van bestuurders in een VZW

In het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat verbinden de bestuurders de VZW. Bestuurders zijn dus niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de VZW. Zijn ze hiermee volledig uit de wind gezet ?

Boekhouden

Boekhouding: geen bijzaak voor uw vzw!

Een vzw heeft boekhoudkundige verplichtingen. Het al dan niet overschrijden van criteria bepaalt de wijze waarop de boekhouding dient te worden gevoerd.

Conceptual golf sign

Sociaal toerisme: geen activiteit van winstgevende aard

Opdat een VZW aan de vennootschapsbelasting zou kunnen onderworpen worden is vereist dat ze zich bezig houdt met verrichtingen van winstgevende aard. En zelfs al houdt de VZW zich bezig met winstgevende activiteiten, dan nog is deze niet automatisch onderworpen aan de vennootschapsbelastingen. De rechtspersoon blijft onderworpen aan de rechtspersonenbelastingen als de winstgevende activiteiten bestaan uit zogenaamde “toegelaten verrichtingen”.

Basics3

IVZW: de basics

Oorspronkelijk werd de IVZW beheerst door de Wet van 25 oktober 1919. Deze wet werd evenwel afgeschaft door de Wet van 2 mei 2002 en de bepalingen hiervan werden opgenomen in de Wet…

Basics2

VZW: de basics

De vereniging zonder winstoogmerk (VZW) wordt beheerst door de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen zoals gewijzigd door de Wet van 2…

basics

Private stichting: de basics

De private stichting is een bijzondere rechtsvorm die werd ingevoerd door de Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. Deze rechtsvorm werd…

De congreskosten van een arts

De VZW Mdeon heeft een nieuwe erkenning gekregen van de fiscus en dit tot 31 maart 2011. Een bericht dat U allicht niet onmiddellijk iets zegt. Wat is Mdeon? Mdeon is een gemeenschappelijk…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm