en | fr
Alaska
"Wetgeving" tag
trein

Nieuwe factureringsregels vanaf 2013

In de ministerraad is het wetsontwerp goedgekeurd m.b.t. de omzetting van de Europese Richtlijn 2010/45/EU. Deze richtlijn moet tegen 1 januari 2013 zijn omgezet in nationale wetgeving. Naar aanleiding van dit wetsontwerp zal de regelgeving inzake facturatie sterk worden gewijzigd.

Schrikkeldraad

Herbelegging in vruchtgebruik: is het nu 3 of 5 jaar ?

Wanneer een meerwaarde wordt gerealiseerd, dan bestaat onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om de belasting ervan te spreiden, wanneer de verkoopprijs wordt herbelegd. In principe hebben we daarvoor 3 jaar, maar wanneer herbelegd wordt in een gebouwd onroerend goed, dan loopt die termijn 5 jaar.

ontsnapping

BTW-aftrek op personenwagens anders bekeken

Sinds 1 januari 2012 kan u op een personenwagen slechts BTW aftrekken in verhouding tot het beroepsgebruik. Volgens de BTW-administratie dient hierbij enkel rekening te worden gehouden met strikte beroepsverplaatsingen. Het woon-werk verkeer valt hier jammer genoeg buiten. We vermoeden dat bij een groot aantal belastingplichtigen het beroepsgebruik hierdoor onder de 50 % zal liggen. Gelukkig bestaat er een oplossing.

Poetsman

Voorlegging BTW-stukken: werknemer is geen bedrijfsleider

Werknemer zonder bijzondere bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen is niet gemachtigd om vennootschapsboeken voor te leggen bij een BTW-controle.

factuur

Toelichting Europese factureringsrichtlijn

Op 1 januari 2013 treedt de Europese Facturatierichtlijn 2010/45/EU in werking. In het licht daarvan heeft de Europese Comissie onlangs een toelichting gepubliceerd. Deze verklarende commentaar is niet bindend, maar dient beschouwd te…

Aanvang van afschrijvingen

Volgens de boekhoudwetgeving worden afschrijvingen geboekt om de aanschaffingskost van activa te spreiden over de vermoedelijke nuttigheids- of gebruiksduur. Voor de fiscus echter kunnen afschrijvingen pas aanvaard worden, wanneer wordt aangetoond dat de…

Vormen schadevergoedingen betaald naar aanleiding van beroepsfouten een aftrekbare beroepskost ?

De vraag of schadevergoedingen die betaald worden naar aanleiding van beroepsfouten fiscaal aftrekbaar zijn wordt beantwoord aan de hand van een casus. Een aantal vennoten van een advocatenassociatie wenst een verregaande samenwerking door…

Buitenlands onroerend goed en successierechten

De aankoop van buitenlands onroerend goed heeft niet alleen gevolgen voor de inkomstenbelasting. Ondermeer de gevolgen op het vlak van successierechten moeten goed in overweging genomen worden. Belgische rijksinwoners zijn immers successierechten verschuldigd…

Gemengd gebruikt onroerend goed: onmiddellijk beperking btw-aftrek

Er is eindelijk een einde gekomen aan lange discussie omtrent de problematiek van het gemengd gebruik van een onroerend goed door een BTW-plichtige. Volgens het befaamde Seeling-arrest van het Europees Hof van Justitie…

Nieuw aangekondigde maatregelen tegen BTW carrousels (deel II: praktisch)

In het eerder genoemde voorstel van de Commissie wordt nu onder bepaalde voorwaarden wel in een hoofdelijke aansprakelijkheid voorzien. De hoofdelijke aansprakelijkheid zal worden gesteld bij intracommunautaire (IC) leveringen, in de hiernavolgende gevallen:…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm