en | fr
Alaska

Uitverkoop – “administratieve vereenvoudiging”

Het nieuwe wetboek Economisch Recht (WER) bevat nieuwe regels voor uitverkoop. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd t.o.v. de vroegere Wet op de markt en handelspraktijken.

Vanaf 31/05/2014 dient u bij uitverkoop geen melding meer te doen aan de economische inspectie om uw geplande uitverkoop aan te kondigen.

Er kan zelfs een uitverkoop georganiseerd worden tijdens de sperperiode (voor zover u tot de modesector behoort die onder de sperperiode valt). U mag zelfs tijdens de sperperiode in uw uitbating en/of met advertenties bekendmaken dat er kortingen toegestaan worden wegens uitverkoop.

De gevallen waarin een uitverkoop mag worden gepland blijven echter ongewijzigd, zijnde:

  1. Een rechterlijke beslissing die de uitverkoop beveelt (bv. faling);
  2. Overlijden van de verkoper;
  3. Overname van een handelszaak en waarbij de overgenomen voorraden verkocht worden;
  4. Stopzetten van de handelsactiviteiten: volledige stopzetting en tijdens de voorbije drie jaar werd om dezelfde reden geen uitverkoop georganiseerd;
  5. Einde huurcontract of bij verhuis indien de overbrenging van de producten te duur zou zijn, of het betreft breekbare of moeilijk te verplaatsen goederen. Bovendien mag u het voorgaande jaar geen gelijkaardige producten uitverkocht hebben om dezelfde redenen en moet de inrichting tenminste één jaar uitgebaat worden door dezelfde verkoper;
  6. Ramp die schade aan een groot deel van de voorraad heeft toegebracht;
  7. Overmacht waardoor de uitbating sterk is verstoord (wegeniswerken etc.);
  8. Verbouwingen – gedurende minstens 20 werkdagen en het pand moet gesloten zijn voor het publiek;
  9. Stopzetten van elke activiteit omwille van pensionering. Er mag geen uitverkoop gehouden zijn in de loop van het voorgaande jaar omwille van redenen opgesomd onder nummer 4 en 5.
 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm