en | fr
Alaska

Verhuring van onroerende goederen via immobiliënkantoor

huurVele eigenaars van onroerende goederen doen beroep op een immobiliënkantoor bij hun zoektocht naar een geschikte kandidaat-huurder. De kosten hiervoor rekenen zij vaak door aan de uiteindelijke huurder of zelfs aan de voormalige huurder.

De wetgever heeft evenwel een einde gemaakt aan deze contractuele vrijheid tot het doorrekenen van de bemiddelingskosten.

De Wet van 18 juni 2009 “tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder” (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2009) voegt een nieuw artikel 5ter in de Woninghuurwet in welke stelt dat elk beding dat de kosten voor de bemiddeling door een derde voor de verhuring van het onroerend goed ten laste legt van de huurder, voor niet geschreven dient gehouden te worden, tenzij de huurder de opdrachtgever is van de bemiddelingsopdracht.

Bij tussenkomst van een immobiliënkantoor voor de verhuring van een onroerend goed, kan de verhuurder bijgevolg niet langer de door het immobiliënkantoor aangerekende kosten doorrekenen aan de huurder, ook al heeft hij dit contractueel bedongen.

Deze bepaling treedt in werking vanaf 17 augustus 2009 (zijnde 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad) en is tevens van toepassing op overeenkomsten afgesloten vóór deze datum.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm