en | fr
Alaska

Verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen

De wetgever biedt de belastingplichtigen de mogelijkheid om een belastingvermindering te verkrijgen bij het aankopen van aandelen uit geselecteerde fondsen die microkredieten aanbieden in ontwikkelingslanden.

Het minimale inbrengbare bedrag is 250 euro. De belastingadministratie geeft u een belastingvermindering ten belope van 5% van het werkelijk gestorte bedag. De totale belastingvermindering is beperkt tot 290 euro.

De aandelen dienen 60 maand in bezit te blijven van de belastingplichtige.

Om dit te kunnen staven in de angifte zal het fonds jaarlijks een attest aan u overmaken. Verkoopt u de aandelen voor deze 60 maand zal de administratie u bij de volgende aanslag een correctie aanrekenen ten bedrage van het aantal maand dat u deze te vroeg verkocht heeft.

Het belastingvoordeel is per belastingplichtige. Gehuwden en wettelijk samenwonenden kunnen dus beiden van 290 euro belastingvoordeel genieten.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm